Důchodová reforma schválena i senátem

Důchodová reforma, která byla dne 24.10.2019 schválena senátem, však oproti původnímu návrhu na ušetření 1,2 bilionu brazilských reálů (BRL) v průběhu 10 let, předpokládá úsporu o třetinu menší, tedy 800 mld. BRL.

„Tento krok je důležitý, ale bez reformy státní administrativy a pokračování privatizace nedostatečný. Je nutné provést další kroky, aby byla úroveň mandatorních výdajů udržitelná i v dlouhodobém horizontu,“ upozorňuje například ekonomka Zeina Latif z přední brazilské investiční společnosti XP investimentos.

Tento počin je zároveň signálem, že vláda plní to, co se od ní očekávalo, ale také tím, že uvolňuje mandatorní prostředky, které mohou být využity jinak.

Další dobrou zprávou z minulého týdne bylo, že očekávaný primární deficit, tedy deficit před úhradou úroků z již existujícího dluhu, federálního rozpočtu pro rok 2019, se podařilo snížit z plánovaných 139 mld. BRL na 99 mld. BRL. Pro rok 2020 se očekává také snížení deficitu, a to z odhadovaných 110 mld. BRL na 75 mld. BRL. Obě tyto zprávy vedly k posílení indexu burzy Sao Paula a také k posílení kurzu k americkému dolaru.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroje: g1.globo.com, exame.com.br

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme