Důležitost amerického zemědělsko-potravinářského sektoru podpořena čísly

Více než třicet významných amerických profesních agro-food organizací vydalo v pořadí již šestou výroční zprávu Feeding the Economy.

Výstupy z ní dokládají, jak zemědělství a potravinářství ovlivňují lokální i federální ekonomiky Spojených států amerických. Tato odvětví zůstala odolná i po dvou letech pandemie covid-19 a poskytují Američanům pracovní místa, ekonomické příležitosti a bezpečné potraviny.

Ilustrační fotografie

Až 7 % amerického hrubého domácího produktu a 29 % pracovních míst je přímo či nepřímo spojeno s potravinářským a zemědělským sektorem. Uprostřed globální krize dodavatelského řetězce a inflace tato odvětví exportovala zboží v hodnotě 182,91 miliardy dolarů ročně, což pomohlo USA udržet si pozici předního hráče v celosvětovém zemědělství. V roce 2021 přispěla tato odvětví do americké ekonomiky celkovou částkou 3,01 bilionu dolarů.

Mezi klíčová zjištění patří:

  • celkový počet pracovních míst: 43 464 211
  • celkové mzdy: 2,30 bilionu dolarů ročně
  • celkové daně: 718,15 miliardy dolarů ročně
  • vývoz: 182,91 miliardy dolarů ročně
  • celkový ekonomický dopad potravinářství a průmyslu: 7,43 bilionu dolarů ročně

Dle autorů studie napomáhá farmářům a potravinářům v lobbování za jejich zájmy, neboť v číslech dokládá, jak pěstitelé, chovatelé a zpracovatelé ovlivňují americkou ekonomiku. Pomáhá vysvětlit politikům i řadovým občanům, že prosperující zemědělství a potravinářství nejen živí americkou populaci, ale přispívá i k výživě na celé planetě.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Zdroj: Feeding the Economy. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme