Důlní technika, geologie i inženýring. Čeští těžaři hledali příležitosti v Kolumbii

Českým firmám se v Kolumbii otevírají nové možnosti v souvislosti s důlní technikou, geologickým průzkumem, ale i projekční přípravou a montáží těžařských celků.

Vyplynulo to z podnikatelské mise několika českých společností sdružených pod hlavičkou České dobývací techniky, kterou doprovodili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Ilustrační fotografie

Kolumbii navštívila na přelomu letošního ledna a února delegace zástupců a českých firem z těžebního sektoru. Své produkty přijeli prezentovat představitelé společností Enelex, Draslovka, Ferrit, ŽDB Drátovna, Hansen Electric a Transroll.

Obchodní ředitel Enelexu, Daniel Vacek, zároveň zastupoval i celou asociaci Česká dobývací technika (CDT), která aktuálně sdružuje celkem 15 společností, které mají praktické zkušenosti s kompletními dodávkami pro těžbu a úpravu nerostných surovin, které sahají od vlastního vyprojektování dolu, výběru a určení vhodné technologie, přes zpracování projektu konkrétního zařízení, zajištění kompletní výroby včetně montáže a uvedení do provozu. Misi zaštítilo MPO s vrchním ředitelem Eduardem Muřickým. Akce proběhla v rámci nástroje podpory ekonomické diplomacie (PROPED).

Kávová velmoc Kolumbie sama dováží stále víc zrn ze zahraničí

Misi odstartovala schůzka na Ministerstvu těžby a energetiky. Kolumbijská strana projevila velký zájem o české zkušenosti a technologická řešení, včetně organizačních aspektů jako bezpečnost práce. Byl také navázán kontakt mezi českou a kolumbijskou geologickou službou, které identifikovaly hned několik konkrétních oblastí pro spolupráci.

Hovořilo se také o energetice, kde se pro české firmy otevírají možnosti dodávek solárních systémů i malých vodních elektráren. Na následném jednání s představiteli ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu a kolumbijské agentury ProColombia vyzdvihli čeští zástupci hlavně české technologie v oblasti udržitelné dopravy, obnovitelných energií a zpracování odpadu.

Další program se odehrával v Medellínu, druhém největším kolumbijském městě, kde měly české firmy příležitost se představit konkrétním potenciálním partnerům z těžebního odvětví v průběhu businessfóra a následného networkingového koktejlu. Do plného sálu se dostavili všichni klíčoví zástupci kolumbijského těžebního sektoru včetně dvou největších místních hráčů – společnosti Drummond a dolu Cerrejón, který je největším povrchovým dolem v Latinské Americe.

Ilustrační fotografie

Český stánek na veletrhu

Fórum se konalo v předvečer prvního ročníku těžebního veletrhu MinExpo, pořádaného 1. a 2. února Kolumbijskou těžební asociací. Česká republika měla na této akci národní stánek strategicky umístěný hned u vstupu, který byl zároveň největším stánkem celého veletrhu. Proběhla také oficiální prezentace českých technologií a slavnostní inaugurace stánku.

Obrovský zájem o české technologie v průběhu veletrhu předčil veškerá očekávání. Každá ze šesti zúčastněných firem i samotná asociace CDT navázaly řadu relevantních kontaktů, jak potvrzuje Daniel Vacek za firmu Enelex: „Z hlediska nalezení vhodných partnerů pro zastupování máme k dispozici opravdu veliký výběr potenciálních zástupců s velmi kvalitními referencemi a z hlediska navázání kontaktu s potenciálními zákazníky jsme byli velmi mile překvapeni.“

Některé firmy zaznamenaly už konkrétní poptávky a plánují navazující služební cesty, což ukazuje na ideální načasování prezentace českých těžebních společností v Kolumbii. Pozitivně hodnotí výsledky mise i vrchní ředitel Eduard Muřický: „Byla to úspěšná podnikatelská mise včetně jednání na ministerstvech těžby a energetiky a také průmyslu. Velký zájem ze strany kolumbijských firem byl o náš oficiální stánek na veletrhu MinExpo. České firmy získaly velkou řadu slibných konkrétních zájmů o jejich technologie a služby.“

Hlavním mottem současné vlády se stal důraz na udržitelný rozvoj a respekt k okolní krajině i místním komunitám. Kolumbijská odborná veřejnost si uvědomuje, že bez zavedení technologických inovací a zlepšení těžebních postupů je cíl větší udržitelnosti nedosažitelný, a právě v tom spočívala česká nabídka kolumbijským partnerům. Díky tisícileté tradici máme nejen špičkové geology a báňské inženýry, ale i moderní technologie.

Podle slov Daniela Vacka, obchodního ředitele společnosti Enelex a zároveň viceprezidenta asociace CDT, byla přitom Kolumbie pro většinu přítomných firem neznámým trhem: „Pro většinu zúčastněných členů CDT byla tato mise do Kolumbie první cestou do tohoto teritoria, a tak bylo hlavním cílem nalezení vhodného partnera pro zastupování, první kontakt s potenciálními zákazníky a průzkum trhu.“

Na programu byla i udržitelnost

Ačkoli byla mise zaměřena na udržitelnou těžbu, zástupci MPO využili návštěvy Medellínu a na vybraných místních institucích projednali další aktuální témata související s životním prostředím, udržitelnou mobilitou a cirkulární ekonomikou. I v těchto oblastech mohou české firmy nabídnout konkrétní technologická řešení. Jedná se například o dodávky dopravních prostředků, softwarová řešení pro analýzu dopravních dat, odbavovací systémy v MHD, technologie na zpracování odpadu, včetně bioplynových stanic či malé vodní elektrárny.

V rámci mise se podařilo vhodně propojit hned několik nástrojů na podporu exportu. Za úspěchem celé akce stojí právě úzká spolupráce mezi obchodně-ekonomickým úsekem velvyslanectví v Bogotě, zahraniční kanceláří CzechTrade a zástupci MPO. Jak dodává Daniel Vacek: „Toto propojení a výborná kooperace těchto tří subjektů jednoznačně stojí za úspěchem celé této mise. Jako CDT jsme vyhodnotili tuto misi jako jednu z nejúspěšnějších v poslední době.“ Velké poděkování bezpochyby patří Kolumbijské těžební asociaci a jejímu prezidentovi, který od počátku účast České republiky na MinExpo v Medellínu podporoval.

Ilustrační fotografie

Export uhlí stoupá

Sektor těžby je v Kolumbii po nástupu levicového prezidenta Gustava Petra ožehavým tématem. Nová vláda prosazuje rychlý přechod na čisté energie a odklon od ropy a uhlí, jejichž export však dlouhodobě tvoří zhruba polovinu hodnoty kolumbijských vývozů. Kolumbijské uhlí má i zajímavou souvislost s energetickou krizí v Evropě. Jeho dovoz do EU v loňském roce zaznamenal meziroční nárůst o více než 300 %.

Země také disponuje dalšími nerostnými surovinami, včetně vzácných kovů. Jejich zásoby na vlastním území však nemá prakticky vůbec zmapované. Samotná těžba často probíhá bez použití pokročilejších technologií a je realizována způsoby, které mohou mít negativní dopady na životní prostředí. Velkým problémem je nelegální těžba.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autoři: Jana Hudcovská, ekonomická specialistka, Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme