Dušan Kožušník (Compelson): Pomáháme CIA či Scotland Yardu chytat teroristy

Firma Compelson dokázala uspět náročné světové konkurenci a její produkt, kterým je nástroj pro vyšetřování mobilních telefonů, dnes využívá například Scotland Yard, CIA nebo americká armáda.

Jak se ze zabezpečování počítačů dostali až na špičku forenzní analýzy mobilních telefonů a jak pronikli na zahraniční trhy? Dozvíte se v rozhovoru s Dušanem Kožušníkem, zakladatelem a ředitelem firmy Compelson.

Když jste v těch devadesátých letech zakládali firmu, tak jste začínali s produkty, které se zabývaly bezpečností nebo zabezpečením počítačů. Zaujalo mě, že vy jste někde uvedl, že vám tehdy přišlo, že tyto produkty nemají příliš budoucnost a vrhli jste se trošku jiným směrem. Mohl byste popsat, jak vlastně to hledání toho správného směru, toho zaměření firmy tehdy probíhalo?

My jsme začínali v roce 1991 s produktem pro zabezpečení počítačů PC. Byl to vlastně komplexní hardwarový bezpečnostní systém v kombinaci se softwarovým systémem. Jednou z funkcí toho systému byla antivirová ochrana a ten produkt byl velmi úspěšný. Nicméně nevěřili jsme příliš v to, že systém Windows zůstane navždy natolik nebezpečný, že takový produkt bude ke svému provozu potřebovat. Takže jsme hledali zaměření, které by mělo větší budoucnost. V té době přišly mobilní telefony a odhadli jsme, že důležitost mobilních zařízení bude růst, kdežto svět PC a jeho význam bude postupně klesat.

Vy dneska jste rozkročení do více oblastí. Můžete stručně popsat, čím vším se zabýváte, protože ty věci jsou hodně zajímavé a, řekl bych, poměrně výjimečné.

Tím, že se soustředíme na bezpečnost mobilních zařízení a mobilní zařízení dnes jsou skutečně klíčovým prvkem v každodenním životě člověka, tak naše hlavní zaměření dnes je skutečně bezpečnost mobilních telefonů a možnost vyšetřování mobilních telefonů.

Vaše společnost je označovaná za zakladatele forenzní analýzy mobilních telefonů. Můžete vysvětlit, o co jde?

Forenzní analýza mobilních telefonů je v podstatě možnost vyšetřování důkazů a digitálních stop v mobilních zařízeních. Je to věc, která na první pohled možná nevypadá, ale je velmi důležitá. Dokonce strategicky významná pro fungování státu, protože forenzní věda jako taková je zásadní k tomu, aby vůbec stát mohl fungovat, aby mohl být vyšetřen zločin a všichni znají z nespočtu filmů, kriminálek forenzní prvky, forenzní vědy, jako je vyšetřování identity na základě DNA, jako je otisk prstů, jako je toxikologie, patologie, vyšetření krve a další tyto klasické prvky, ale v dnešním světě tyto prvky nestačí. Svět se razantně změnil v uplynulých dvou dekádách a lidé tráví obrovské množství času na mobilních zařízeních a pohybují se vlastně v takovém, dá se říct, dnešním Matrixu, v digitálním světě a pro stát a policii je nezbytné mít možnost do toho světa vstoupit a zjistit, co se tam vlastně událo a vyšetřit zločin. Viz například i případ mediálně velmi známý, oběť pan Kuciak, byl vyšetřen pomocí takovéto techniky na základě analýzy zpráv v mobilním telefonu a komunikace, co se vlastně událo.

Jak jste vůbec dospěli k tomu, že jste začali působit v celé té oblasti v té forenzní analýze? Jak jste na to přišli?

Bylo to tak, že jsme byli aktivní v oblasti bezpečnosti počítačů a sledovali jsme všechny zajímavé technologie, nástup mobilních telefonů byl technologií velmi zajímavou a my v té době jsme byli odborníci na čipové karty, šifrování identifikace pomocí čipových karet a v mobilním telefonu taková čipová karta byla, SIM karta, a začali jsme se tím hodně zabývat. Zkonstruovali jsme čtečku těchto čipových karet, produkt SIMedit a v podstatě svět se nám ozval sám, protože ta poptávka ze strany law enforcement, ze strany silových složek ze světa byla velmi rychlá a my jsme to na to velmi rychle reagovali a vlastně takto vzniklo celé toto dění.

Vy dnes působíte v celé řadě zemí světa. Můžete krátce popsat, kde všude společnost Compelson je a kde všude vlastně pomáhá?

Naše působnost, když jsme to počítali, tak je to více než 160 zemí světa a já mám za sebou světovou tour, která se odehrála v Číně, v Asii. Poté to byla velká cesta po Latinské Americe, téměř 2 měsíce. Další cesta byla po Brazílii téměř měsíc, Spojené státy americké před několika měsíci a nedávno jsem se vrátil z dvouměsíční cesty po Indii.

Pardon, můžeme přiblížit, o co se na těch přednáškových turné jedná, o co tam jde?

Naše produkty jsou známé v celém světě a vlastně my přijíždíme do jednotlivých zemí, kde se setkáváme se silovými složkami, což jsou naši uživatelé, se zástupci ministerstev, policejních prezidií, vyšetřovacích laboratoří a já mám přednášky, které jsou dlouhé řádově 4 hodiny a na těch seznamuji účastníky s nejnovějšími možnostmi vyšetřování mobilních telefonů, s tím, jak jim můžeme pomoci, a vůbec s vrcholnými možnostmi oboru toho, jak prolamovat bezpečnost telefonů.

Jak jsem už uvedl před chvílí, mezi vaše klienty patří třeba americká armáda nebo CIA. Jak obtížné je dostat se právě do takovýchto firem nebo organizací, předpokládám že, tam ta konkurence je poměrně ostrá?

Standardně to obtížné je. My se na těch cestách setkáváme s českými zbrojovkami, s vojenskými přidělenci a vždycky jsou překvapení tím, jaké máme jednání, jaké máme kontakty, jak velký zájem o ty naše věci je a je to pochopitelné, protože většina zemí si dnes dokáže vyrobit klasickou zbraň, takže v té oblasti klasických zbrojovek je velká konkurence. V té naší oblasti taková konkurence není. Je to v podstatě cyber security, které je dnes naprosto žádaným top oborem, top trendem a v tomto oboru tolik firem nepůsobí. Vlastně je to jenom 5 zemí světa, které mají technologii srovnatelnou s naší. Je to Izrael, klasicky Rusko, Spojené státy americké, Švédsko a Česká republika.

Compelson

Já vím, že vy máte vývojové oddělení, kde pracuje zhruba 25 lidí a vy jste vedoucím toho vývojového oddělení, máte ho na starosti. Můžete popsat, jak toto oddělení funguje?

Měli jsme štěstí na talenty a zaměstnáváme hlavně talenty, takže tím oborem žijeme. Věnujeme se mu řadu let, máme v něm zkušenosti a jsme otevření dalším talentům. V podstatě je to obrovská příležitost pro Českou republiku. Jednáme v současné době s panem rektorem Univerzity Karlovy ohledně propojení mozků, ohledně zapojení Univerzity Karlovy do projektů. My máme kontakty, jak jsem zmínil do celého světa na silové složky, takže je to jedinečná příležitost české inteligence se zapojit do takovéhoto projektu a využít té příležitosti, která tady pro Českou republiku je.

Zmiňoval jste, že jedním z vašich cílů je pracovat, vyvíjet zbrojovku třetího tisíciletí. Můžete uvést podrobněji, co by to mělo znamenat, a jak by to mělo vypadat v budoucnu?

Budoucí boje se přenáší do kyberprostoru. Česká armáda v současné době bude divizi pro cyber war a takto postupují vlády na celém světě, kdy skutečně je potřeba být schopni se bránit napadení, které se odehrává na rovině mobilních zařízení. To je náš obor, na rovině standardních počítačů a sítí, to jsou klasické tři oblasti a jsou to oblasti, kterým se vlády velmi věnují. My jsme viděli prognózy trhu na příštích 5 let a je to růst geometrickou řadou. My se s tím setkáváme i jako standardní občané. Vidíme mediálně známé oblasti, jako je ovlivňování voleb ve Spojených státech. Samozřejmě snahy o ovlivňování voleb jsou všude na světě nejenom ve Spojených státech a je to věc, která má skutečně klíčovou pozornost vlád většiny zemí na světě. My vzhledem k tomu, že naše značka, náš produkt je zavedený v celém světě, máme příležitost dodávat vládám na všech možných trzích a naše vize je rozvinout ještě podstatně více vývoj v České republice, rozšířit portfolio našich produktů o produkty, které budou obsahovat umělou inteligenci, které budou schopny nalézt automaticky důkazy, digitální stopy.

Pokud jde o financování, předkládám, že to bude vyžadovat poměrně významné investice.

Financování není problém. My nemáme žádný externí investment. Vzhledem k tomu, že naše firma vznikla v roce 1991 máme odbytiště a na svoji činnost vyděláváme sami.

Vy jste zmiňoval tu problematiku nebo příklad toho ovlivňování voleb v různých zemích světa atd. Kdybyste měl říci, jaký je váš odhad, pokud jde o to, jak moc pozadu jsme za těmi kybernetickými zločinci. Dá se to odhadnout?

Úplně nejsme pozadu. Dokážeme prolomit velké množství telefonů a v současném okamžiku pracujeme na projektu X, kdy drtivá většina mobilních telefonů, které jsou používány na světě bude námi prolomitelná. Takže můžu říci, že jsme spíše napřed.

Tak to je určitě dobrá zpráva. Mluvili jsme o tom, že vlastně gró vašeho působení je v zahraničí. Mohl byste vysvětlit, jakým způsobem se vám vůbec do zahraničí daří pronikat?

Tím, že jsme začali velmi brzy, a že jsme byli první v této oblasti, tak to zahraničí si nás našlo svým způsobem samo a my jsme rychle reagovali na poptávku. V dnešní době, kdy ty naše aktivity v zahraniční jsou rozsáhlé, samozřejmě nemůžeme mít pobočku v každé zemi světa, spolupracujeme úzce s ministerstvem zahraničních věcí, spolupracujeme s jednotlivými velvyslanci v mnoha zemích, s ekonomickými rady a pracujeme také s agenturou CzechTrade, což jsou v podstatě obchodní diplomaté ministerstva průmyslu obchodu. Naše zkušenost tady s těmito organizacemi je velmi dobrá. Byli jsme překvapeni před několika lety, jak schopní lidé tam pracují a v podstatě naše zahraniční aktivity jsou velmi opřeny o spolupráci s těmito složkami.

Předpokládám, že tam jde především o tom, že tyto složky vám dokážou zprostředkovat různé kontakty atd. Je to tak, nebo to spočívá i v něčem jiném?

Ono je to také tak. My máme spousty kontaktů, které dodáváme my a pro nás tyto složky jsou spíše zajímavé v tom, že jsme schopni okamžitě reagovat v dané zemi, pokud se s námi chtějí sejít na jednání třeba Federal police v Mexiku, což je nedávný případ obrovského jednání. My je můžeme pozvat přímo na české velvyslanectví a tam proběhne jednání, kdy my buď jsme přítomni, nebo je tam přítomný zástupce z CzechTrade, může to být vojenský přidělenec, velvyslanec, obchodní rada a my tam můžeme být remote přes telekonferenci, sedíme tam jakoby u stolu virtuálně a je to v podstatě fyzické hmatatelné jednání, takže toto je jedna z forem, kterou provozujeme.

Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co jste zmiňoval a týká se to vašich plánů, konkrétně rozšíření, vývoj atd. Problém, který Českou republikou sužuje v posledních letech je nedostatek kvalifikovaných lidí. Potýkáte se s tím taky, nebo vás ten problém nezatěžuje?

My máme určitě výhody proti standardním softwarovém firmám a to je, že vývoj u nás není standardní vývoj na zakázku pro velké zákazníky. Vývoj u nás je takový, že se ho řídíme sami, děláme ten produkt, tak jak my jej chceme. To je první věc, takže jsme pány našich produktů. Druhá věc je, že ten vývoj je nesmírně zajímavý, že to nejsou standardní databázové systémy. Je to vývoj neskutečně široký: od analýzy fotografií, videí, samozřejmě je tam prolamování telefonů, jsou to velmi zajímavé algoritmy, které vyvíjíme, user interface, spousta zajímavých věcí a pro programátory je tohle zajímavé, zúčastnit se projektů, které pro ně jsou výzvou a v neposlední řadě ten náš vývoj není jen komerční, není to vývoj pro peníze, ale má to vyšší poslání. Je to o tom, že bojujeme proti zločinu, a to je atraktivní věc se něčeho takového účastnit.

Takže pokud správně rozumím, tak ten problém u vás není.

Určitě hledáme schopné lidi, ale vzhledem k tomu, že máme co nabídnout, tak ty naše možnosti jsou lepší než u standardních softwarových firem. Nedostatek pociťujeme, ale máme na trhu výhody.

Mají vaše produkty využití, kromě těch silových složek, o kterých jste mluvil, i někde v nějaké jiné oblasti?

To je velmi dobrá otázka. Na první pohled by to mohlo vypadat, že je to zajímavé jenom pro vyšetřování pro policii, ale překvapivě našimi zákazníky jsou i běžní občané, respektive jejich právní zástupci, protože, pokud se vám něco stane a máte důkaz mobilním telefonu, nemůžete ten telefon nechat na dobu vyšetřování na měsíce někde na policii. Potřebujete nástroj, pomocí kterého se z toho telefonu opatří přesně ten důkaz, který vy potřebujete, nic dalšího a ten důkaz se musí poskytnout takovou cestou, která pak u soudu je využitelná. Takže příklad, zneužívané dítě nahraje danou situaci, potřebuje poskytnou jako důkaz, stalking, nedodržené kontrakty a spousta věcí, která se může přihodit lidem v běžném životě. Tam vstupuje náš produkt, který jim umožní poskytnout důkaz policii a soudu.

Compelson

Společnosti Compelson byla založena v roce 1991. Dnes je známa především díky velmi úspěšnému produktu MOBILedit, který dokáže editovat obsah téměř libovolného mobilního telefonu a slouží milionům uživatelů a firem ke správě a pokročilému využití mobilů. Compelson je také průkopníkem moderního vyšetřování mobilních telefonů, jeho produkty používají od roku 1996 armády, policisté i nezávislí vyšetřovatelé z celého světa, včetně americké armády, FBI, IRS, Scotland Yardu a Policie ČR.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme