Duševní vlastnictví v Latinské Americe? Pomoc nabídne helpdesk Evropské komise

Máte otázky nebo problémy s tématem práv duševního vlastnictví v Latinské Americe? Práve pro Vás je určena iniciativa Evropské Komise Latin America IPR SME Helpdesk na podporu evropských zejména malých a středních podniků na poli ochrany práv duševního vlastnictví.

Jedná se o bezplatnou službu, jejímž hlavním cílem je zlepšovat povědomí, management a ochranu aktiv spojených s oblastí duševního vlastnictví evropských malých a středních podniků (SMEs), které již operují nebo zamýšlejí vstoupit na latinskoamerické trhy. Za tímto účelem poskytuje odborné poradenství jak chránit a vymáhat práva v této oblasti.

Příkladem může být poradenství ohledně témat, jako je registrace a další problematika ochranných známek, patentová přihláška a délka patentové ochrany, registrace designu, doporučení jazyku žádostí, doporučení, zda duševní vlastnictví přihlašovat k ochraně a dalších témat.

Problematika ochrany IP je v současné době čím dál aktuálnější i s ohledem na technologickou vyspělost některých firem a institucí, které na latinskoamerický trh vstupují. Evropská komise tímto způsobem pomáhá firmám překonat netarifní překážky obchodu, jakými mohou být složité a odlišné systémy ochrany práv duševního vlastnictví v jednotlivých zemích. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto také plánuje v roce 2020 více zaměřit na problematiku ochrany práv duševního vlastnictví a vstupu inovativních firem na latinskoamerický trh.

Latin America IPR SME Helpdesk poskytuje řadu různých materiálů od tematických factsheetů a brožur, infografik, případových studií až k  studijním materiálům v rozličných podobách (e-learning, interaktivní moduly, různé další materiály s IP tématikou a další) a slovníku základních pojmů. Nejzávažnější témata a časté otázky (týkající se převážně výše uvedených témat) jsou pak přehledně zpracovány dle jednotlivých zemí zde.

Téma je zpracováno jednak z pohledu jednotlivých zemí a jednak jednotlivých sektorů, v některých případech pak kombinace obou (např. problematika IP v sektoru strojírenství v Mercosur a Chile, celních procedur v Mexiku, technologického transferu v Brazílii a další). Z teritoriálního hlediska jsou konkrétně k dispozici přehledy IP pro země:

Z hlediska sektorů obecně pak můžeme najít informace např. o problematice IP v ICT sektoru, v automobilovém sektoru, v sektoru zdravotní péče, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, v oblasti biotechnologií a nanotechnologií nebo o oblasti geografických označeních původu (GIs).

Hlavní témata jsou pak přehledně shrnuta napříč zeměmi. Nalezneme tak např.:

Helpdesk také organizuje nebo se jeho experti účastní různých seminářů na dané téma v různých evropských zemích. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje uspořádat v příštím roce (2020) seminář na toto téma za účasti některého z odborníků helpdesku, o podrobnostech budeme informovat.

Helpdesk je také otevřen spolupráci se všemi druhy institucí na podporu zahraničního obchodu a internacionalizace evropských SMEs.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme