Dva podpůrné programy pro firmy budou platit déle

Doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužila. Nově je od 11. ledna do 9. května 2021, tedy 119 dnů. Za každý z nich mohou firmy postižené pandemií covid-19 dostat podporu 500 korun za zaměstnance a den.

Podnikání během pandemie covid-19

Vláda prodloužila takzvané rozhodné období, za které je možné dostat dotace, u obou vzájemně alternativních plošných programů – tedy COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady.

K podaným žádostem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporu za nové období připočítá automaticky. Žádosti lze podávat do 2. června 2021. Pokračovat, a to do konce letošního května, bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021. „Jde o vstřícný krok směrem k žadatelům o dotaci z programu COVID 2021, kterým tak snižujeme administrativní náklady. Podpora se zvyšuje v rámci jedné aktuálně vypsané výzvy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Při splnění podmínek tak například podnikatelé, kteří mají 1 až 3 zaměstnance, budou moct dostat dotaci až 178 500 korun. Pokračovat bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou COVID 2021. Na vládě jsme dnes schválili, že se tato dotace bude nově týkat také dubna a května. Podrobnosti zveřejníme na webu MPO.“

Podrobnosti o programu COVID 2021

Podpora až do konce restrikcí

Doba, za kterou mohou podnikatelé žádat o dotaci z programu COVID 2021, se prodlužuje proto, aby se navázalo na dřívější dotace a jednou výzvou se pokrylo co největší období pandemie koronaviru. Roli hraje také fakt, že od začátku dubna je u Evropské komise žádost o notifikaci tohoto programu, přičemž platí, že výplata dotace může začít poté, co ji EK notifikuje. Jednání v kontextu s evropskou notifikací se konají každý den tak, aby ji Česká republika obdržela v nejbližších dnech, žádosti do programu MPO přijímá od letošního 12. dubna.

Podrobnosti o programu COVID – Nepokryté náklady

„Vzhledem k uvedeným změnám MPO nyní ke všem dosud podaným žádostem automaticky připočítá podporu za duben a část května, pošle je žadatelům tak, aby si je mohli zkontrolovat a podání potvrdit. Jedním klikem tak podnikatelé získají podporu za dalších 39 dní,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Žadatelé tak na základě dodatku k vyhlášené výzvě z programu COVID 2021 získají podporu za celé období až do skončení hlavních omezení obchodu a služeb.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme