Dvě nové výzvy z programu Kreativní Evropa

Evropská komise dnes spustila dvě výzvy k předkládání návrhů na projekty z programu Kreativní Evropa, které poskytnou prostředky ve výši 88 milionů euro.

Projekty by se měly zaměřit na oblast kultury, šíření evropských kulturních děl a podporu mladých umělců. Výzvy se mimo jiné zaměřují na přeshraniční spolupráci evropských umělců, zvýšení jejich viditelnosti, ale i podporu začínajících umělců. Zájemci mohou své návrhy projektů předkládat do konce srpna, respektive září, v závislosti na to, do jaké výzvy projekt spadá. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Financování z EU
• Oblasti podnikání: Design | Kreativní průmysly

Doporučujeme