Dynamika vývoje produkce ryb v Kazachstánu

Dne 14. listopadu 2022 hovořil ministr ekologie Brekeshev v parlamentu o opatřeních na podporu rozvoje kazašského rybářství.

V Kazachstánu je roční spotřeba ryb pouhé 4 kg (zatímco WHO doporučuje zkonzumovat 16 kg ryb ročně). Do země se ročně dováží cca 41 tisíc tun rybích produktů (hlavně oceánské a mořské druhy ryb jako makrely a sledi).

Ilustrační fotografie

Přibližně 25 tisíc tun se vyváží, z toho největší podíl tvoří zpracované ryby (rybí filé). Mezi hlavní priority země proto patří zvýšení domácí spotřeby, navýšení exportu ryb a snížení jejich dovozů. Lze jich dosáhnout rozvojem mořského rybolovu a komerčního chovu ryb.

V roce 2021 bylo vyloveno přibližně 45 tisíc tun ryb. Objem rybí produkce za posledních 5 let vzrostl 5,5krát z 2,7 tisíce tun na 15 tisíc tun. Státní rybochovné podniky každoročně zajišťují umělou reprodukci mláďat cenných druhů ryb. Výrobní základna těchto podniků je však zastaralá a vyžaduje modernizaci.

K zajištění přirozené reprodukce cenných druhů ryb je třeba zlepšit i hydrologický režim řek, posílení bezpečnostních opatření a zlepšení legislativy. V plánu je snížit DPH o 70 % subjektům, které se zabývají zpracováním ryb. Velká pozornost je věnována zlepšení podmínek pro zpracování ryb a výrobě rybích produktů s vysokou přidanou hodnotou. V zemi působí 72 zpracovatelů ryb, z toho 17 podniků získalo právo vyvážet rybí produkty do zemí EU. V loňském roce vláda přijala „Program rozvoje rybářství do roku 2030“.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Situace v živočišné výrobě

Produkce krmiv se v Kazachstánu v roce 2022 snížila o téměř 12 %, zatímco počet hospodářských zvířat vzrostl. V lednu až září letošního roku země vyrobila 1,3 milionu tun hotového krmiva pro hospodářská zvířata, tj. o 11,8 % méně než loni.

K 1. říjnu 2022 bylo v zemi 9 milionů kusů dobytka, tj. o 4,7 % více než v roce 2021. Počet krav činil 4,6 milionu kusů, počet koní se meziročně zvýšil o 11,7 % na 3,8 milionu kusů, počet velbloudů vzrostl o 8,6 % na 265,3 tisíc kusů, ovcí o 4,2 % na celkových 21 milionů kusů a drůbeže o 0,6 % na 50 milionů kusů.

Došlo však ke snížení stavů koz (o 0,8 % na 2,5 mil. kusů) a prasat (o 11,6 % na 849,3 tis. kusů). Zároveň došlo ke zvýšení produkce kravského mléka o 1,8 % na 5,1 milionu tun, slepičích vajec o 5,3 % na 3,8 miliardy kusů, kůží velkých zvířat o 1,6 % na 2,3 milionu kusů. Výroba kůží malých zvířat se meziročně snížila o 0,6 % na 5,2 milionu kusů.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme