E-MEET EXPORT #2: 550 konzultací ze 60 teritorií pro 150 exportérů

V pořadí druhý letošní E-MEET EXPORT 2020 s označením #2, který uspořádala od 9. do 13. listopadu agentura CzechTrade spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a dalšími partnery, se trefil do nálady a potřeb exportérů. Hodně firem se aktuálně připravuje na expanzi na nová teritoria, a to z důvodu výpadku zakázek v dosavadních zemích.

Nahrává tomu skutečnost, že podnikatelé stále ještě mohou využívat bezplatných asistenčních služeb CzechTrade. Firmy, které byly zatím nerozhodné, zda vstoupit například na italský trh, nyní potvrzují, že je krize posunula v jejich rozhodnutí. Podniky se obracejí na zahraniční kanceláře Czechtrade i s problémy, kterým čelí. Třeba právě u italských odběratelů řeší problémy s platbami nebo se ztíženou komunikací. I v tom jsou zahraniční kanceláře agentury připraveny pomoci.

Co se týká vzdálených trhů, eviduje CzechTrade relativně nízký zájem o Čínu, což je způsobené hlavně současnými problémy s vycestováním do této země. Zájem, který české společnosti čínským směrem projevují, se týká nadále oblasti e-commerce. Na kanceláře CzechTrade v Číně se ve zvýšené míře obracejí firmy, poskytující technologická řešení. Ve Vietnamu zase rezonuje téma implementace dohody o volném obchodu.

Téměř každá firma, která konzultovala své zájmy s londýnskou kanceláří, se v závěru jednání zeptala na brexit. Nebylo to pro ně hlavní téma rozhovoru, ale potřebovaly se informovat v souvislosti s plány vstoupit na britský trh nebo zvýšit své aktivity na trhu. Z toho se dá usuzovat, že naše české firmy budou ochotné překonat některé nástrahy, které odchod Británie z jednotného trhu přinese. Odměnou jim může být zvýšený zájem o jejich výrobky a nové lukrativní exportní příležitosti. Zajímavostí je, že čtvrtina konzultací k Velké Británii se týkala umělé inteligence, software a celkově IT firem. Je vidět, že se tento segment v České republice dynamicky rozvíjí a chce více expandovat do zahraničí.

V případě Francie, konstatují specialisté CzechTrade, je možné pozorovat, že firmy při business developmentu a akvizici nových zákazníků mnohem více než dříve využívají propagaci svých výrobků a služeb na sociálních sítích. Jednoznačně převládá LinkedIn. Podniky se rovněž zajímají o informace o lokálních elektronických databázích a digitálních veletrzích, kam by se mohly registrovat.

Celkově lze shrnout, že nálada českých firem je navzdory krizi mírně optimistická s očekáváním brzkého zlepšení situace, shrnuje závěrečná zpráva agentury. Za problematické uvedli podnikatelé nemožnost fyzicky navštívit zahraniční obchodní partnery, stejně jako některé místní veletrhy. Firmy se však situaci maximálně přizpůsobují a využívají všech dostupných online nástrojů.

Mediálním partnerem listopadové akce byla divize speciálních projektů ČTK Protext. Tato součást národní zpravodajské kanceláře sledovala dění po celých pět dní, a to formou textů, fotografií a přímých video-přenosů.

Celkem se do listopadového E-MEET EXPORT 2020 #2 zapojilo:

  • 44 zahraničních kanceláří CzechTrade
  • jejich pracovníci poskytli tazatelům informace ze 60 teritorií
  • uskutečnilo se 550 individuálních konzultací
  • pro celkem 150 českých exportérů.

Doporučujeme