EBRD a IFC podpoří egyptský odsolovací program

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) oznámily spolupráci s Egyptem na přípravě a zadávání veřejných zakázek na čtyři zařízení na odsolování mořské vody.

EBRD a IFC podepsaly dohodu na podporu Státního fondu Egypta pro investice a rozvoj (TSFE) a egyptské vlády při strukturování a realizaci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti odsolování, které zvýší dodávky vody v zemi, zejména z udržitelných, nekonvenčních zdrojů.

Ilustrační fotografie

Projekt odsolování pomůže zajistit bezpečnost Egypta v oblasti zásobování vodou, zvýšit jeho odolnost, zmírnit dopady nedostatku sladké vody způsobeného změnou klimatu a podpořit udržitelný hospodářský růst. Elektřina používaná k napájení odsolovacích zařízení bude obnovitelná.

Ministr pro mezinárodní spolupráci Rania A. Al-Mashat k tomu dodal: „Podpora zapojení soukromého sektoru s cílem uvolnit hospodářské příležitosti v důležitých odvětvích je podstatou mezinárodní spolupráce Egypta.“

Převzato z Magazínu ze světa exportu (32/2022). Autorka: Jana Ševcová, Odbor mezinárodních vztahů EGAP

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme