EBRD dočasně obnovuje investice v ČR

Dne 24. 3. 2021 schválila Rada ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) žádost Ministerstva financí o obnovení investic v ČR v reakci na hospodářský pokles. Obnovení investic je dočasné, nepřesáhne období pěti let.

V návaznosti na schválené dočasné obnovení investic v ČR organizuje EBRD úvodní informační webinář určený pro zájemce z řad českých společností.

Webinář na téma „EBRD´s re-engagement in the Czech Republic“ proběhne dne 29. dubna přes aplikaci Webex. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o obnovení činnosti EBRD v ČR a informovat o sektorovém zaměření nových operací a možnostech získání podpory. EBRD chce svými investicemi podpořit zejména inovativní startu-upy a malé a střední podniky, které mají omezený přístup k financování. Nové projekty by se měly týkat primárně rozvoje obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, či digitalizace a nových technologií.

Přechod na zelenou energii zůstává vysokou prioritou České republiky. Intenzita energetického sektoru je téměř dvojnásobná oproti průměru EU a ČR je jedním z největších producentů skleníkových plynů v Evropě, přičemž 75 procent jejího tepla je vyrobeno z uhlí. EBRD může nabídnout své odborné znalosti v oblasti posílení regulačního prostředí pro energii z obnovitelných zdrojů a podporovat investice do energetické účinnosti pomocí vyhrazených úvěrových linek k řešení těchto výzev.

Webinář bude probíhat v anglickém jazyce a účast na něm je zdarma. Více informací k programu, včetně způsobu registrace na tuto akci, naleznete v přiložené pozvánce.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme