Edice katalogů DESIGN Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého spustila v roce 2020 edici katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc, jejíž prostřednictvím hodlá adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji.

Region se univerzita rozhodla prezentovat formou propagačních katalogů obsahujících reprezentativní výběr špičkového designu a odkrývat tyto kvality, co největšímu možnému publiku. Katalog nabízí texty v češtině i angličtině a je k dispozici v nejen v tištěné, ale i online verzi. Jedná se o podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů působících v Olomouci a okolí, kteří si zaslouží důslednější ocenění.

Katalog DESIGN | Kreativní Olomouc

Univerzita Palackého se mapováním kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které jsou výrazným celoevropským fenoménem, zabývá dlouhodobě. Doposud se ale pozornost zaměřovala na Olomouc a olomoucký region (katalogy Design I a Design II). Katalog Design III seznámí čtenáře s prací více než dvou desítek tvůrců, kteří se věnují například truhlářství, uměleckému rytí kovů, kovářství, výrobě unikátních hudebních nástrojů, textilních nebo kožených oděvních doplňků, webovým projektům atd. Představí se například Lucie Bandiková, která je považována za eso v oblasti uměleckého rytectví, nebo firma Vagus, která vyvíjí jedinečné sportovní oblečení a lyžařské vybavení.

Katalog Design V, jenž vychází souběžně s Design IV, je speciálně zaměřený na tvůrce přímo spjaté s Univerzitou Palackého v Olomouci, a podporuje tak mimořádné talenty koncentrované kolem vydavatelské instituce.

Podle slov prorektora pro komunikaci a studentské záležitosti Víta Procházky naplňuje jeden z podstatných úkolů vysoké školy, jímž je rozvíjení příležitostí pro členy akademické obce a zaměstnance univerzity. „V pestře sestaveném svazku najdete etablovaná jména, jakými jsou kupříkladu módní návrhářka Alex Monhart nebo výtvarník Robert Buček, ale také třeba inovativní práci členů komunikačních oddělení našich fakult,“ upřesňuje Vít Procházka.

Ilustrační fotografie | Katalog Design III

Na čtyřicet kreativců zařazených do dvou vydání doplní předchozí tři svazky na rovných sto jmen. „Rádi bychom s katalogy ve spolupráci s partnery pokračovali i do dalších lokalit a z prezentace připravili i show pro kina tak, aby atraktivita zdejšího kreativního zázemí ještě více vynikla,“ přibližuje další plány editorka Michaela Jendřejková.

„Katalog se postupně stal vítanou příležitostí pro českou i anglickou prezentaci těch nejzajímavějších osobností, které tvoří v našem městě, aniž o nich mnohdy tušíme. Zahrnuje architekty, designéry, módu, nové formy marketingu, ale třeba i knižní grafiku a vynalézavé hračky,“ shrnuje Michaela Jendřejková.

Publikace je zároveň oporou unikátního studijního programu Průmyslový design, jenž se nově vyučuje kombinovaně na Univerzitě PalackéhoVysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, a vlajkovou lodí značky Creative University, která soustředí obdobně zaměřené impulzy a partnerství.

Katalog ke stažení

Zdroj: Kreativní olomouc a redakčně upravená tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

• Oblasti podnikání: Design | Kreativní průmysly | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme