EDIH Ostrava podporuje inovace firem a veřejné správy

Evropský digitální inovační hub Ostrava (EDIH Ostrava) odstartoval svou činnost na začátku tohoto roku a již nabízí zájemcům plné portfolio svých služeb.

Ty se zaměřují především na podporu menších a středně velkých firem či startupů a veřejné správy při zavádění a využívání digitálních technologií, včetně poskytnutí znalostí, infrastruktury, vytváření řešení na míru a realizaci vzdělávacích kurzů.

Ilustrační fotografie | VŠB-TUO

Fungování celosvětového průmyslu v posledních letech dramaticky ovlivnila celá řada externích vlivů od opatření souvisejících s pandemií koronaviru, vynucených změn v dodavatelsko-odběratelských vztazích až po energetickou krizi a mnohé další, které jednak působí na výkon řady odvětví, ale také poukazují na potřebu inovace procesu výroby a tvorby finálních produktů.

Jedním z nástrojů řešení se jednoznačně nabízí vyšší míra využívání digitálních technologií a v této souvislosti byla na evropské úrovni ustavena síť Evropských digitálních inovačních hubů. V České republice vzniklo takových center celkem šest, jedním z nich je právě Evropský digitální inovační hub Ostrava.

„Klíčovou službou EDIH Ostrava je využití specifického, technologicky orientovaného know-how a infrastruktury za účelem prověření jejich potenciálu k řešení konkrétních potřeb a úkolů firmy či veřejné organizace. Dále se soustředíme na podporu digitální připravenosti a rozvoj dovedností, v nabídce tam máme například vysoce expertní vzdělávací kurzy v oblasti umělé inteligence či softwarových řešení pro simulace řídících jednotek. Důležitou oblastí je rovněž podpora sdílení zkušeností a dalšího rozvoje firem včetně start-upů,“ vysvětlil Martin Duda, výkonný manažer EDIH Ostrava.

Cílem EDIH Ostrava je podporovat zavádění a využívání digitálních technologií primárně v malých a středních firmách a také ve veřejných organizacích, a to zdarma či za velmi zvýhodněných dotovaných podmínek. EDIH Ostrava spojuje know-how dvou silných partnerů.

Slavnostní představení činnosti EDIH Ostrava | VŠB-TUO

Koordinátorem je VŠB – Technická univerzita Ostrava, za kterou vystupuje národní superpočítačové centrum IT4Innovations, přední výzkumné vývojové a inovační centrum v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. Dále pak Fakulta elektrotechniky a informatiky, které přináší podporu v oblasti digitalizovaných výrobních procesů s elementy Průmyslu 4.0 a chytrých dopravních systémů v prostředí průmyslového testbedu.

Druhým partnerem je Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které mj. koordinuje Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, implementuje řadu jejích strategických projektů, v neposlední řadě poskytuje individuální služby začínajícím i zralým firmám. Dohromady toto spojení představuje významný potenciál pro oblast digitalizace a inovací nejen pro Moravskoslezský kraj.

„Moravskoslezské inovační centrum dlouhodobě podporuje rozvoj malých a středních firem a chápe digitalizaci jako významný faktor pro jejich fungování a růst. Spolupráce s univerzitami představuje klíčovou roli pro rozvoj inovačního ekosystému a realizaci cílů EDIH. Proto je pro nás participace na tomto projektu zásadní a vnímáme Evropský digitální inovační hub (EDIH) jako důležitý nástroj pro zvyšování úrovně digitalizace v Moravskoslezském kraji a rozšíření možností pro mezinárodní spolupráci,“ řekl Pavel Csank, předseda představenstva MSIC.

Slavnostní představení činnosti EDIH Ostrava | VŠB-TUO

Realizace spolupráce této evropské sítě probíhá v rámci jedné z klíčových aktivit Evropské unie prostřednictvím programu Digitální Evropa pro období 2021 až 2027. Další klíčové body tohoto programu představují investice do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností.

10. května proběhlo v IT4Innovations a testbedu Fakulty elektrotechniky a informatiky slavnostní představení činnosti EDIH Ostrava, kterého se zúčastnili Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, zástupci partnerů, řady firem či spolupracujících organizací z regionu a Polska.

„VŠB – Technická univerzita Ostrava potvrzuje, že je institucí, která nabízí nejenom vzdělání, ale také úspěšně dokáže implementovat výsledky vědecké práce do běžné praxe. Věřím, že EDIH Ostrava bude, i díky spolupráci zapojených součástí a MSIC, pro firmy a veřejnou správu vyhledávaným pomocníkem a průvodcem,“ uvedl Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme