EEG přístroj Národního ústav duševního zdraví (NÚDZ) pomáhá v klinické neurologii i psychiatrii

Národní ústav duševního zdraví je referenční výzkumné pracoviště pro oblast duševního zdraví v České republice s mezinárodním dopadem. Součástí jeho činnosti je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod.

Národní ústav duševního zdraví využil spolupráce se Středočeským inovačním centrem (SIC) pro dva projekty, které se zaměřují na elektroencefalografii (EEG). Přečtěte si rozhovor SIC s vedoucím Kanceláře Transferu technologií RNDr. Karlem Valešem Ph.D.

NÚDZ sídlí v Klecanech, okres Praha východ | SIC

Zaměřením ústavu je výzkum neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné, spánkové a kognitivní poruchy). Přístup k řešení problematiky je založen na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Popište prosím blíže produkt EEG zařízení a jeho využití v praxi.

Možnost spolupráce se SIC jsme využili pro dva projekty, které se zaměřují na elektroencefalografii (EEG). Oba projekty rozvíjíme v rámci grantů TAČR Gamma a OP3V Předaplikační výzkum. Projekty jsou postaveny na ověření praktického využití výsledků vlastního výzkumu. V spolupráci se SIC se vědeckému týmu daří lépe chápat potřeby praxe a investorů. 

U prvního projektu vedeného dr. Vlčkem jde o vývoj přenosného kompaktního EEG přístroje, který umožní snadně a pohodlně měřit, hodnotit a uživatelsky přívětivě zobrazit vybrané sluchové evokované potenciály. Lze je využít v neuropsychologické diagnostice citlivosti senzorického systému a kognitivního výkonu. Zařízení je jednoduše ovladatelné a cenově dostupné.

Druhý projekt vedený dr. Koudelkou je zaměřen více na využití zpracování dat a pro výzkum. Řeší problém ztráty informace při měření elektrické aktivity mozku, které je způsobeno nahodilou chybou časování. Zařízení je primárně určeno pro výzkum mozku.

Ilustrační fotografie

Ve kterých odvětvích se dá EEG uplatnit?

Praktické využití vidíme jak pro neuro-výzkum a nelékařské aplikace, tak pro klinickou neurologii a psychiatrii. Především u prvního projektu lze očekávat využití i u ambulantních specialistů. Naproti tomu trh pro druhý projekt je užší, ale zato zajímavější pro další vývoj. Mezi naše budoucí uživatele počítáme výzkumníky neurovědeckých oborů, kterým zařízení přináší kontrolu a automatizaci experimentů. Klademe důraz na univerzálnost přístroje, což je přidanou hodnotou zejména ve složitějších typech experimentů, které zahrnují více modalit (např. EEG, EYETRACKING, fMRI).

V rámci spolupráce se SIC bylo cílem ověřit potenciální trhy pro EEG přístroje a správně nastavit kampaň. Jaký měla kampaň úspěch?

V současné době navazujeme kontakty s potenciálními partnery. I díky internetové kampani víme, že trh je spíše malý. Rozhodli jsme se tedy pro šíření povědomí o problému do netechnických kruhů formou jednoduché počítačové hry. Je volně ke stažení na internetu. Věříme, že naši klienti získají intuitivní představu o problému a začnou jej brát vážně. Líbilo by se nám ale zařazení do portfolia firem ze středních Čech. Nebo v budoucnu by pomohlo další společné setkání výrobců zdravotnické techniky s vědci z výzkumných ústavů. Naším cílem je šířit povědomí o této problematice do řad netechnických výzkumníků a nabízet jim naše kompletní řešení s vizí přesných, citlivých a reprodukovatelných experimentů.

Ilustrační fotografie

Věnovali jste se ověření tržního potenciálu metodou Design thinkingu. Můžete nám k tomu říct víc? 

Spolupráci se Středočeským inovačním centrem velmi oceňujeme. Návrhy řešení z akademického prostředí jsou často zatíženy provozní slepotou, jež je dána organizační strukturou vědy. Co je prioritou z hlediska vědecké kvality, nemusí být oceňováno tržním pohledem.

Vezmeme-li triádu UNDERSTAND-EXPLORE-MATERIALIZE, vědci se určitě budou cítit silní v onom prohledávání řešení (explore), mohou ale narážet na slabiny v hlubším porozumění potřebám tržních subjektů, eventuálně mohou přeceňovat výše zmíněné vědecky hodnotné prvky řešení, které zákazník dostatečně neocení. Otázka materializace je spíš úvahou, jak prototypové řešení přeložit do “šablony” hromadnější průmyslové výroby, aniž by byla ztracena kvalita původního řešení.

Cesta, která vede skrze pochopení skutečné potřeby trhu, nám dává smysl. Vážíme si této zkušenosti a musíme si přiznat, že skutečné uplatnění našich myšlenek dá ještě spoustu práce, která nás na druhou stranu všechny baví. 

Zdroj: Středočeské inovační centrum

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme