EGAP dočasně vylepšuje exportérům podmínky pojištění

Exportní pojišťovna EGAP zpřístupňuje financování vývozu ještě většímu množství českých exportérů. U menších transakcí nebudou muset firmy vykazovat podíl zboží a služeb českého původu a u středně velkých postačí 30 namísto 50 procent.

Čeští exportéři díky tomu nebudou muset věnovat tolik času propočítávání českého podílu a zbaví se velké administrativní zátěže. Nový pásmový režim platí od tohoto měsíce až do konce roku 2022.

„Pandemie koronaviru mění celosvětově pravidla mezinárodního obchodu a my nechceme zůstat pozadu. Mnoho zemí odchází od konceptu národního podílu a nahrazuje jej pojmem národní zájem. I nám řada jednání s exportéry, svazy, komorami i bankami ukázala potřebu zpřístupnit pojištění ještě většímu okruhu českých firem, aby mohly od bank získat financování pro své zakázky,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

EGAP: Záruky COVID Plus pomohly stovce velkých exportérů

Díky dočasnému odstranění administrativních bariér dosáhnou na pomoc nejzranitelnější firmy ohrožené dopady pandemie. Změna také přispěje k diversifikaci, tedy k rozložení rizika do více teritorií a pro vícero firem.

Dvacet miliard pro české exportéry

V loňském roce pojišťovna podpořila české firmy na rekordních 47 trzích. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně či výstavby letišť v Senegalu.

Nad rámec pojišťování EGAP pomohla také více než 106 větším exportujícím firmám, kterým schválila záruky z programu Covid Plus. Komerční banky tak svým financováním do exportních firem napumpovaly víc než 20 miliard korun.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme