EGAP podporuje export výzkumu a vývoje

Již posedmé představil EGAP odborné veřejnosti projekty, které by rád vyslal do světa. Jde o projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a inovace, které stát podpořil penězi daňových poplatníků.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) má tedy zájem, aby projekty neskončily po schválení závěrečné zprávy „v šuplíku“. Společně o to usiluje tým zástupců EGAP a TA ČR, státní správy (MPO a MZV, CzechInvest a Czech Trade, ČEB, Česká rozvojová agentura) i komerčního sektoru (SP ČR, HK ČR, AMSP) a VŠE.

Ilustrační fotografie

Projekt Podpora exportu výzkumu a vývoje má tři hlavní cíle: propojit svět výzkumu a byznysu, představit úspěšné výsledky státem podpořeného výzkumu možným zákazníkům a investorům a pomoci zájemcům při financování.

Nemá samozřejmě cenu privátní firmy přesvědčovat nebo provádět „osvětovou kampaň“, takové snažení je málo účinné. Co může pomoci, jsou úspěšné příběhy („success stories“) jak z České republiky, tak ze zahraničí. Rychle inovující společnosti dokážou získávat rychleji tržní podíl a jsou stabilnější v průběhu hospodářského cyklu i strukturálních změn.

Šest let zkušeností ukázalo, že klíčový je pravidelný kontakt s řešitelskými týmy a průběžná komunikace ohledně postupu v přípravě komercionalizace. Navzdory osobní komunikaci se však nepodařilo pokaždé vzbudit zájem firem o účast v projektu. Mezi hlavní důvody patří:

  • V případě řešitele výzkumné organizace – často nevnímají nutnost komercionalizovat výzkum (prioritní motivace je formálně dokončit dotační projekt),
  • v případě výrobních společností se často jedná o českou společnost, která pouze plní výrobní pokyny od zahraniční mateřské společnosti (která si často výzkumné aktivity včetně následné investiční činnosti ponechává ve své gesci),
  • některé společnosti jsou spokojené se současným stavem –předchozí hospodářský růst změkčil tlak na inovace (současná krize tak může být paradoxně z tohoto pohledu pozitivní),
  • i mentalita některých společností – chtějí dosáhnout určité velikosti (a tržeb/zisku), a ztrácejí pak motivaci k dalším inovacím.
Ilustrační fotografie

V roce 2020 i proto kladl EGAP větší důraz na prezentaci firem a medializaci. Na webových stránkách TA ČR a EGAP byly aktualizovány informace o činnosti pracovní skupiny. Zároveň byly v roce 2020 poprvé natočeny video medailonky jednotlivých řešitelů – EnergyCloud, a.s., Technické univerzity Liberec a Aquatest a.s. a ÚJV Řež, a.s. společně s rozhovorem o projektu jako takovém ve spolupráci s regionalnitelevize.cz.

Projekt firmy EnergyCloud se jako první z České republiky úspěšně prosadil mezi sedm evropských projektů, které se ucházely o spolupráci s evropskými investory. Dne 5. listopadu 2020 se projekty představily – opět virtuálně – Evropské platformě pro firmy s vysokým potenciálem EuroQuity Taftie. Pozvání na online seminář Český výzkum míří do světa přijalo na padesát zástupců byznysu a investorů nejen z Evropy, ale také z Afriky, Asie a Austrálie.

Pro rok 2021 bylo vybráno přibližně 15 projektů z databáze Starfos. Tato databáze nabízí fulltextové vyhledávání v projektech řešených se státní podporou. Kritéria byla jednoduchá – projekty byly úspěšně ukončeny, jsou zajímavé a mají jasný potenciál pro úspěch na trhu. A ještě jedna nutná podmínka – autoři projektů mají ambice, vůli projekty nabízet výrobcům a obchodníkům a zájem dále se rozvíjet a růst.

Ilustrační fotografie

Bylo potěšující, že nucená pauza způsobená pandemií covid-19 vedla k většímu zájmu o projekt Podpora exportu VaV. Po sérii jednání a návštěvě firem bylo rozhodnuto a na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a současně online se dne 8. listopadu 2021 představily zajímavé inovace zástupci Centra organické chemie Rybitví, Výzkumného ústavu stavebních hmot Brno a Rotany a.s.

I letos chce EGAP najít zájemce z řad malých a středních firem, které mají chuť a zájem inovovat a nemají kapacity na vlastní výzkum, firmy, které jsou připraveny prodávat úspěšné projekty výzkumu a vývoje do světa. Podpořme společně kvalitní výsledky českého výzkumu.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (9/2021). Autor: Milena Vicenová, úsek zahraniční spolupráce TA ČR, David Havlíček, vedoucí úseku finančního a správy pojistných událostí EGAP

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme