EGAP pojistil pekařské linky firmy J4 do Mongolska

EGAP pojistil úvěr financující dodávku dvou pekařských linek firmy J4 do mongolského Ulánbátaru v hodnotě téměř 5 milionů eur. Se společností J4 spolupracuje EGAP již několik let. Svou první pec dodala společnost do Mongolska již v roce 2004 a od té doby se jí podařilo vedle dvou nových instalovat již 7 kompletních linek na výrobu chleba, pečiva a sušenek.Mongolsko je již pro firmu J4 tradiční exportní zemí. Jedna EGAPem pojištěná pekařská linka je na výrobu chleba a druhá na výrobu pečiva. “Je pro nás důležité, že vývozcem je zkušená česká firma vyrábějící výrobky s vysokou přidanou hodnotou a odběratelem mongolská společnost s majitelkou, která má výborné vazby na ČR, jelikož zde v minulosti studovala,“ říká k obchodnímu případu M. Janků z obchodního úseku EGAP.

Nové linky jsou dopravovány z ČR výlučně pomocí železniční kontejnerové dopravy a na místě pak skládány a uváděny do provozu. Firma dodá zároveň ty nejdůležitější náhradní díly, bude nadále provádět servis linek a také intenzivní školení technického personálu. Zákazník tak dostane stejný komfort jako přímo v ČR. Linky, které jsou nabízeny v ČR, jsou zcela shodné s těmi, co jsou odesílány do Mongolska, protože i tamní zákazník poptává na trhu český chléb a pečivo. Linky jsou tedy speciálně uzpůsobeny tak, aby byly univerzální pro více druhů pečiva. I přesto, že v Mongolsku chléb nepatří mezi tradiční pokrmy, v posledních letech nabyl na popularitě.

Společnost J4 začínala výrobou jednotlivých pekařských pecí a postupně se vypracovala až k dodávkám celých pekařských a cukrářských linek. Klienty J4 jsou především střední a industriální pekárny a cukrárny zaměřené na výrobu chleba, běžného pečiva, cukrovinek.  J4 projektuje a dodává také komplexní linky,  určeny na pečení širokého sortimentu výrobků od žitného, žitnopšeničného či pšeničného chleba a různých druhů pekařských a cukrářských výrobků jako je pečivo, toastové chleby, perníky, koláče, buchty, preclíky, sušenky aj. Svou produkci vyváží na evropské, arabské i východní trhy, do Severní a Jižní Ameriky, Afriky i Asie.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí

Doporučujeme