EGAP v Moskvě na bilaterálním jednání s ruským EXIARem

Vedení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., (EGAP) se v minulých dnech v Moskvě sešlo s managementem ruské exportní pojišťovny EXIAR. Jedná se první letní bilaterální jednání mezi oběma společnostmi, jehož hlavním cílem je vedle sdílení informací a zkušeností mezi oběma týmy především vzájemná spolupráce ve třetích zemích.Jednání, které za českou stranu vedl předseda představenstva a generální ředitel EGAP Jan Procházka, se zúčastnili i místopředseda představenstva a šéf obchodního úseku společnosti Marek Dlouhý a dále zástupci odboru mezinárodních vztahů EGAP. Vedle setkání na úrovni generálních ředitelů obou pojišťoven Janem Procházkou a Nikitou Gusakovem jednaly oba týmy o některých obchodních případech obou společností a dále o možnosti hlubší spolupráce obou pojišťoven ve třetích zemích – především pak v Subsaharské Africe a zemích SNS.

Tématy společného zájmu jsou zejména odvětví letecké a železniční dopravy a energetika. „Smyslem dnešního setkání s ruskými partnery je definovat konkrétní trhy ve třetích zemích, kde může EGAP a EXIAR spolupracovat s cílem zkvalitnit a přesněji zacílit služby pro naše exportéry,“ dodal k jednání předseda představenstva a generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Rusko patří stále mezi země s největším potenciálem pro export českých firem především v oblasti strojírenství a energetiky. Jen v loňském roce dosáhl objem uzavřených pojistných smluv do Ruské federace více než 4 miliardy korun. Bilaterální jednání obou společností navazuje na uzavření reciproční smlouvy o poskytování zajištění z roku 2012, kdy se českým a ruským vývozcům otevřela možnost lépe spolupracovat na projektech ve třetích zemích.

Jednání s pojišťovnou EXIAR v Moskvě je další z řady bilaterálních jednaní mezi EGAPem a exportními a pojišťovacími agenturami. Podobná bilaterální jednání absolvoval EGAP v minulých měsících i s německou Euler Hermes či rakouskou OeKB.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme