EGAP v Praze uspořádal konferenci ECAs v rámci českého předsednictví

Exportní garanční a pojišťovací společnost společně s Českou exportní bankou uspořádaly dnes v Praze již 3. konferenci ECAs (Export Credit Agency), tedy společností, které poskytují oficiálně podpořené exportní financování a pojišťování v zemích Visegrádské skupiny a Rakousku.Konference se koná v rámci českého předsednictví ve V4. Setkání se vedle EGAP a ČEB účastní zástupci vedení a experti z polské KUKE, slovenské EXIMBANKY, maďarského MEHIB/EXIM a rakouské OeKB.

Expertní diskuse a sdílení zkušenosti jsou vedle možnosti posilování regionální spolupráce při poskytování oficiálně podpořeného exportního financování a pojišťování směřujícího do třetích zemí hlavními důvody pro fungování  této neoficiální platformy. Každoroční konferenční setkání umožňuje formální i neformální debatu o obchodních příležitostech, především v podobě vzájemného zajištění (reinsurance).

Účastníci konference se v rámci diskuse informují o postojích k některým problematikám řešeným na mezinárodní úrovni (EU, OECD, apod.), které by mělo vést v zastávání koordinovanějšího přístupu těchto ECAs. „Jsem moc rád, že jsme mohli s kolegy z EGAP a ČEB přivítat v Praze kolegy z ECAs  V4 a Rakouska. Je to vždy cenná debata, ve které si vyměňujeme s kolegy z okolních zemí zkušenosti. Snahou je, aby sdílení těchto zkušeností mělo přesah do obchodní činnosti jednotlivých společností. Diskutuje se zde zkušenost v jednotlivých teritoriích nebo sektorech, využívání či nastavení používaných produktů a třeba i komunikace s klienty,“ říká předseda představenstva a generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Tak je koncipován i program letošní konference. Ve dvou blocích bude zaměřena pozornost na oblast zemí bývalého Sovětského svazu, zejména pak na Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajinu, Ázerbájdžán a Uzbekistán, jako tradiční exportní destinace středoevropských zemí. Oblastí představující nové obchodní příležitosti a možností pro sdílení zkušeností je pak i africký kontinent, zejména jeho subsaharská část.

Konferenční novinkou je i blok nazvaný „Unique Achievement Presentation“ – představení jedinečných nových zkušeností v rozličných oblastech, ke kterým jednotlivé ECAs v uplynulém roce dospěly. Možnostem v oblasti ECA refinancování bude věnována další část konference. Ta bude uvedena zkušenostmi rakouských kolegů expertů z OeKB. Tradiční součástí těchto konferencí je také část zaměřená na aktuální problematiku v oblasti mezinárodních vztahů, kde si jednotliví experti vyměňují názory, věnují se i tématům, kterým je nyní věnována pozornost na rozličných fórech, především v rámci pracovních zasedání na úrovni EU, OECD, apod. Debatovat se bude i o tématech, která v poslední době představují omezující dopad do činnosti ECAs nebo ho v budoucnu představovat mohou a často se pojí s rozličnou regulatorní činností.

Obdobná setkání jako je dnešní konference již proběhla v uplynulých letech v rámci maďarského (2017) a slovenského (2018) předsednictví V4.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme