EGAP v roce 2018 podpořil vývoz za téměř 36 miliard Kč do 37 zemí světa

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., podpořila v roce 2018 vývoz 61 českých exportérů do 37 zemí světa ve výši téměř 36 miliard korun. EGAP uzavřel celkem 203 nových pojistných smluv.Podpořený export putoval nejvíce do Pobřeží Slonoviny, Papui-Nové Guineji, Číny, Egypta, ale také například do Jižní Koreje, Gruzie či Lotyšska. Tyto nově upsané obchody podporují diverzifikaci portfolia, což působí pozitivně na snížení rizik, kterým je EGAP vystaven.

Oproti roku 2017 se zvýšil počet EGAPem pojištěných exportérů o 17 %, počet zemí světa o 12 % a společnost uzavřela meziročně o 51 % pojistných smluv více. Vybrané pojistné dosáhlo výše 1,4 mld., což lze považovat za významný úspěch v obchodní oblasti společnosti, protože tato hodnota přesáhla nejen hodnotu předepsaného pojistného za rok 2017, ale také tu plánovanou na rok 2018. Za těmito čísly se skrývá například vývoz
450 autobusů firmy Iveco do Pobřeží Slonoviny nebo výstavba nové nemocnice v Papui-Nové Guineji, jejímž hlavním dodavatelem byla firma VAMED Health Projects CZ.

Změna ve struktuře pojištění ve prospěch nových trhů se projevila i v komoditní struktuře podpořeného exportu. V minulém roce tak dominoval vývoz silničních vozidel, dopravních prostředků, zařízení energetického průmyslu a export spojený s výše uvedenou výstavbou nemocnic. Největší pojistný objem představovaly investice velkých českých průmyslových podniků v Číně, Gruzii, Indii, Rusku a Egyptě. Vedle toho však EGAP pojistil i investice malých a středních podniků např. do Číny, Mexika či Indie.

Meziročně zaznamenalo pojištění obchodních případů malých a středních podniků nárůst na rekordních 104 případů oproti 85 v roce 2017. Zásluhu na tom měl především vývoz potravin a dalšího zboží na Kubu, dodávky zemědělské techniky do různých zemí světa či dodávky českého piva. V těchto případech se jednalo hlavně o menší dodávky s krátkou splatností. Kromě Kuby pak malí a střední exportéři vyváželi s pojištěním EGAP zejména do Ruska, na Ukrajinu, objevily se však i méně obvyklé země jako Bangladéš, Ekvádor, Kolumbie a Mexiko.

„Transakce upsané na státní riziko, dozajištěné komerčními i nekomerčními hráči, získávají v našem portfoliu stále větší váhu,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva EGAP Jan Procházka a dodává: „Minulý rok byl pro EGAP úspěšný i v oblasti vymáhání pohledávek, kdy je celkový výsledek ve výši téměř 1,7 mld. korun druhým nejlepším v historii společnosti. Ačkoliv byl rok 2018 ve znamení řešení obchodního případu turecké elektrárny Adularya z období finanční krize, zakončil EGAP uplynulý rok s mírným ziskem 210 mil. korun. Kladný hospodářský výsledek dosáhla tak společnost poprvé od roku 2010.“ V následujících několika letech tak společnost neočekává potřebu dotací do pojistných fondů.

Pojištěným subjektům byla za rok 2018 vyplacena suma 7,2 mld. korun na pojistném plnění. Jedná se o případy, které byly uzavřeny zpravidla před 8 a více lety. Na výplaty pojistného plnění má EGAP tvořeny dostatečné rezervy. Významný byl uplynulý rok i z pohledu zvládnutí finálního skokového navýšení kapitálových požadavků dle pravidel Solvency II. Společnost tak zakončila rok dostatečně vybavená s vlastním kapitálem a solventnostním poměrem na úrovni 121 %. To EGAPu zajišťuje nejen určitou míru volnosti při pojišťování nových obchodních případů, ale taktéž poskytuje potřebnou rezervu pro případ negativních ekonomických šoků.

Doporučujeme