Egyptská vláda hledá investory pro stavbu letovisek

Egyptská vláda zahajuje druhou fázi rozvojového plánu Severního pobřeží.První fáze skončila výstavbou několika sídlišť, města El Alamein a hlavně odstraněním nebezpečných zbytků materiálu ještě z druhé světové války. Toto čištění pobřeží bylo provedeno ve spolupráci a s podporou mezinárodních subjektů. Jelikož na svoje megalomanské plány nemá vláda peníze, rozděluje tuto výstavbu do čtyř fází a hledá zahraniční investory, kteří by byli ochotni se zapojit.

Cílem těchto projektů je využít optimální polohy pobřeží k výstavbě turistických středisek podle mezinárodních standardů. V oblasti se počítá se založením dalších moderních měst a ekologickou průmyslovou výrobou. Tato politika přesně odpovídá programu současné administrativy, která upřednostňuje výstavbu na nových i pouštních plochách před renovací tradičních městských center.

V této souvislosti se nabízí možnost zapojení českých firem z oborů spojených hlavně se stavebnictvím a vodním hospodářstvím. Voda je dnes v Egyptě nedostatkovým zbožím, se kterým je nutné odpovědně nakládat, a její dostupnost bude stále svízelnější. Například odsolování mořské vody bude jedním z východisek.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Pavel Kalina, CzechTrade Káhira.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Služby

Doporučujeme