EIR Health InnoStars poskytla dotaci zdravotnickému konsorciu v České republice

Vítězným projektem, podpořeným organizací EIT Health InnoStars, je HepaMATRIX, 3D systém pro buněčné kultury umožňující přesnější testování léků.

Organizace EIT Health InnoStars, která se zabývá podporou podnikání, inovací a vzdělávání v oblasti zdravotnictví, podpořila patnáct nových inovačních projektů regionu střední, východní a jižní Evropy. Každý z projektů obdrží v roce 2020 dotaci ve výši 75 000 eur. Peníze by měly být využity nejen na další rozvoj průlomových produktů a řešení, ale také na mentoring a propojení s nejvýznamnějšími evropskými hráči ve zdravotnictví. Letos EIT Health vybrala společný projekt Univerzity Karlovy a společnosti InoCure se sídlem v Praze.

 • EIT Health Innovation Call (EIT Health RIS Innovation Call se zaměřuje na identifikaci a podporu inovativních a nadějných lokálních projektů na poli inovací v oblasti zdravotní péče v regionech EU, včetně těch v EIT Health Regional Innovation Scheme) druhým rokem v řadě podporuje perspektivní zdravotní projekty výzkumných týmů z vybraných regionův EU.
 • Letos se stal vítězným projektem 3D systém pro buněčné kultury z České republiky.
 • Díky projektu bylo ustanoveno 15 nových konsorcií z osmi zemí EU.

První 3D systém pro buněčné kultury

Buňky kultivované in vitro rychle ztrácejí své fyziologické vlastnosti, což vede k jejich slabší korelaci u výsledků při prvních fázích testů na lidech. Testují se účinky léčiv na jaterní tkáň. Společnost InoCure proto vyvinula HepaMATRIX, nový model buněčných kultur, který by měl tento problém vyřešit. Toto řešení je prvním aktivním 3D systémem pro buněčné kultury kombinujícím 3D nápodobu prostředí a gradienty signálních molekul s jejich kontrolovaným uvolňováním.

Systém umožňuje stimulaci buněk fyziologickými dávkami růstových faktorů a dalších signálních molekul, což napodobuje situaci v reálné jaterní tkáni. HepaMATRIX se může stát klíčovým faktorem při přesnějším testování léčiv, ušetří 30 % času, který musejí vědci trávit přímo při testování, a navíc je z hlediska protokolů pro jaterní modely uživatelsky příjemnější.

„Naším cílem je podnítit rozvoj inovaci ve zdravotnictví v regionu. Proto neustále pracujeme na vyhledávání nových talentů, kterým poté nabízíme možnost využít příležitosti vytvořené EIT Health. Dostane se jim prvotřídního mentoringového programu, školení a fondů, které podpoří nejen jejich inovace, ale růst celého regionu,“ říká Jan Kubalik, CEO DEX Innovation Centre v Liberci.

„Naším cílem je vychovat novou generaci inovátorů a podpořit vznik komunity kolem nových přístupů ke zdravotní péči. Nejde pouze o rozdávání peněz. Vyhledáváme a podporujeme nejlepší vědce na lokální úrovni, spojujeme se s nimi do nejrůznějších konsorcií, do nichž zapojujeme i další hráče na trhu, ať už z oblasti byznysu, nebo akademické sféry. V dlouhodobém horizontu mohou dosáhnout posunu na další úroveň, což jim umožní monetizovat jejich inovace a rozšířit podnikání,“ říká Mónika Tóth, programová manažerka EIT Health InnoStars RIS.

Polovina týmů, které na grant dosáhly, vyvíjí nová zdravotnická řešení. Příkladem mohou být náplasti na léčbu psoriázy. Na druhou stranu se téměř 40 % projektů soustředí na práci s cloudovými řešeními, big data, mobilními aplikacemi či platformami. To jasně odráží globální trend. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví v současné době každý den vytváří a zpracovává obrovské množství informací souvisejících se zdravím, je nutné najít řešení, díky nimž budou mít poskytovatelé zdravotní péče k datům přístup a budou je moci interpretovat.

Čtyři vítězové

V roce 2020 se z hlediska udělených grantů dostaly mezi nejúspěšnější země grantů Rumunsko (4), Portugalsko (3), Itálie (2) a Slovinsko (2). Jde již o druhý rok, kdy Rumunsko a Slovinsko předvedly svoje nejlepší zdravotnické inovace v rámci EIT Health RIS Innovation Call. Další podpořené projekty jsou z Chorvatska, České republiky, Lotyšska a Litvy.

Všechny podpořené projekty budou dokončeny v roce 2020 a zaměřují se na následující oblasti:

 • aktivní 3D systém buněčných kultur pro primární hepatocyty (Česká republika)
 • umělá inteligence využitá pro IP intelligence engine pro objevování léčiv v brzkém stádiu (Lotyšsko)
 • softwarové služby pro big data určená pro proces rozhodování v precizní medicíně (Itálie)
 • inovativní robotické systémy pro léčbu rakoviny (Rumunsko)
 • diagnostický a následný systém založený na algoritmech umělé inteligence a trans-hrudní ultrazvukové analýze obrazu u rozšířených plicních onemocnění (Rumunsko)
 • správa terapie na dálku u pacientů s chronickým onemocněním srdce (Slovinsko)
 • náplasti pro léčbu psoriázy (Litva)
 • digitální platforma pro podporu a zavedení zdravých životních návyků při obezitě (Portugalsko)
 • hrací karty pro posílení mezigeneračních vztahů (Slovinsko)
 • zařízení pro monitoring emocí a kontrolu, které mohou nosit děti diagnostikované ADHD (Rumunsko)
 • všudypřítomná platforma pro detekci pádů, ohodnocení rizika pádu a jejich prevenci (Portugalsko)
 • adherence v léčbě hypertenze a vlastního monitoringu krevního tlaku využívající zapuštěnou kameru ze smartphonu s pokročilým zpracováním obrazu (Portugalsko)
 • 3D virtuální navigace, která integruje vysoké rozlišení stereo hloubkové kamery s medicínskými zobrazovacími systémy, s reálnou kontrolou rukou chirurga „in the air“ (Chorvatsko)
 • vylepšení již existujícího 3D ručního periodontálního prototypu scanneru využívajícího dvourozměrných nervových sítí řízených segmentačními technikami (Rumunsko)
 • FGD dozimetr – rychlý a precizní dozimetr, který vylepšuje terapie využívající radiaci (Itálie)

EIT Health

EIT Health RIS Innovation Call

Celkově podpořil EIT Health Innovation Call v letech 2019 a 2020 na 30 konzorcií zdravotnických inovátorů v rozvíjejících se evropských regionech. Po úspěchu v loňském roce pokračuje i letos program ve financování vysoce kvalitních, silných a vyvážených projektů představených lokálními akademickými institucemi a výzkumnými týmy.

Na projektech pracují i EIT Health Hubs, místní organizace podporující rozvoj ekosystémů: Asociatia INIT & Freshblood HealthTech Community v Rumunsku,  University of Porto v Portugalsku,  Ljubljana University Incubator ve Slovinsku, Consorzio Arca v Itálii,  University of Zagreb v Chorvatsku,  DEX Innovation Centre v České republice, Riga Stradins University v Lotyšsku a Lithuanian University of Health Sciences.

Seznam vybraných projektů naleznete na webu EIT Health.

EIT Health

EIT Health je neziskovou organizací a jedním z největších evropských partnerství mezi veřejnou a privátní sférou v oblasti zdravotnických inovací. Tvoří ji téměř 150 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji.

EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie.

EIT Health InnoStars

Klastr InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Zahrnuje polovinu Evropy, včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, a také další regiony zahrnuté do Regionálního inovačního programu EIT – Baltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko.

Jedná se o skupinu zemí, kterou Evropský inovační zpravodaj (EIS) hodnotí jako mírné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a vzdělávání v oblasti zdravotní péče, zdravého životního stylu a aktivního stárnutí v regionu a překlenuje mezeru mezi regiony, které jsou lídry v inovacích a regiony, které se rozvíjejí.

Regionální inovační program EIT (EIT RIS)

Regionální inovační program EIT (EIT RIS) byl vytvořen Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), aby překlenoval rozdíl mezi regiony, které jsou lídry v inovacích, a těmi regiony, které se rozvíjejí. Program je realizován za účasti místních hubů. V oblasti zdravotní péče se program vyvíjí od roku 2016 a koordinuje jej EIT Health InnoStars.

Program zahrnuje 14 EIT Health hubů nacházejících se ve 13 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. Tyto huby slouží jako vstupní body do celoevropské sítě nejlepších univerzit, společností a k jejich projektům. Cílem programu je inkubovat regiony, ve kterých působí, objevovat jejich jedinečné inovativní bohatství a podporovat místní inovátory, aby se podíleli na celoevropských programech a soutěžích.

Redakčně upravená tisková zpráva EIT Health

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme