EK schválila miliardy na podporu velkých českých výrobců energie

Evropská komise schválila český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.

Program byl schválen podle dočasných krizových rámců pro státní podporu, které Komise přijala letos v březnu a které konstatují, že je celé hospodářství Evropské unie narušeno.

Ilustrační fotografie

Podpora má podobu subvencovaných úvěrů. Účelem programu je pomoci velkým výrobcům energie se žádostmi o zajištění na trzích s energií.

Podle komise program splňuje podmínky a je vhodný k „nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu“.

„Tento program s rozpočtem ve výši pěti miliard eur umožňuje Česku poskytnout podporu likvidity výrobcům energie, kteří díky tomu budou moci vyhovět žádostem o zajištění na trzích s energií a zajistí dodávky energie,“ říká Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny

Dočasný krizový rámec stanovil následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

  • omezená částky podpory v jakékoli formě pro podniky postižené stávající krizí nebo následnými sankcemi a protiopatřeními, ve výši až 250 000 eur v odvětví zemědělství, 300 000 eur v odvětví rybolovu a akvakultury a až 2 miliony eur ve všech ostatních odvětvích
  • podpora likvidity ve formě státních záruk a subvencovaných úvěrů. Ve výjimečných případech a s přísnými zárukami mohou členské státy poskytnout energetickým podnikům pro jejich obchodní činnosti veřejné záruky přesahující devadesátiprocentní krytí, pokud jsou poskytovány jako nefinancované finanční zajištění ústředním protistranám nebo členům clearingového systému,
  • podpora na kompenzaci vysokých cen energie. Podpora, kterou lze poskytnout v jakékoli formě, bude společnostem (a to zejména uživatelům s vysokou spotřebou energie) částečně kompenzovat dodatečné náklady vzniklé mimořádným zvýšením cen plynu a elektřiny.
  • opatření pro rychlejší zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Členské státy mohou zavést režimy pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, včetně vodíku z obnovitelných zdrojů, bioplynu a biomethanu, skladování a tepla z obnovitelných zdrojů, a to i prostřednictvím tepelných čerpadel.
  • opatření usnadňující dekarbonizaci průmyslových procesů. V zájmu dalšího urychlení diverzifikace dodávek energie mohou členské státy podporovat investice do postupného ukončování používání fosilních paliv, zejména prostřednictvím elektrifikace, energetické účinnosti a přechodu na využívání vodíku z obnovitelných zdrojů a vodíku z elektřiny, který splňuje určité podmínky.
  • opatření zaměřená na podporu snižování poptávky po elektřině v souladu s nařízením (EU) 2022/1854.
S využitím tiskové zprávy ÚOHS

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme