Ekologická produkce na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Ukrajina vyváží více než 80 druhů ekologických produktů do více než 40 zemí. Kromě surovin se jedná i o hotové výrobky (čokoláda, mléčné výrobky, med, zmrzlina).

Hlavní položkou ukrajinského organického vývozu je kukuřice, i když v roce 2020 se její vývoz ve srovnání s předchozím rokem snížil z 228 tis. tun na 104 tis. tun. Dále se vyváží organická pšenice, slunečnicová semena, slunečnicový olej nebo sójové boby. Dále se jedná o řepku, zmrazené borůvky, slunečnicovou moučku, hrách, jablečný koncentrát a zmrazené maliny. Ukrajina je hlavním dodavatelem organického prosa do EU.

Roste zájem o ukrajinský sýr

V Evropě roste zájem o dovoz sýru z Ukrajiny. V lednu až září 2021 dovezla Ukrajina 38,4 tis. tun sýrů, což je o 13,8 % více než ve stejném období loňského roku. Ve finančním vyjádření činil dovoz sýrů od ledna do září 179,2 mil. USD (o 20,4 % více než ve stejném období v roce 2020). Sýry se na Ukrajinu dovážely především z Polska (69,3 mil. USD), Německa (38,5 mil. USD) a Nizozemska (16,9 mil. USD).

Objem vývozu ukrajinských sýrů za tři čtvrtletí roku 2021 činil 5,1 tis. tun (o 24,8 % více než za stejné období loňského roku) v hodnotě 19 milionů dolarů, což je o 21,6 % více než ve stejném období roku 2020. Vyváželo se zejména do Kazachstánu (8,9 mil. USD), Moldavska (6,5 mil. USD) a Ázerbájdžánu (800,3 tis. USD).

Problémy s rostoucími výrobními náklady

Výdaje na zemědělskou výrobu na Ukrajině v lednu až srpnu 2021 vzrostly ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020 o 35,6 % (o 32,8 % u rostlinných produktů; o 41,1 % u živočišných produktů). Cenový index pro materiálové a technické zdroje průmyslové výroby používané v zemědělství za leden až srpen vzrostl ve srovnání s loňským rokem o 37,8 %.

Pokračující sklizeň

Na Ukrajině začala sklizeň cukrové řepy ve 14 okresech (47,2 tis. hektarů, 21 % plochy), přičemž bylo sklizeno 2,2 mil. tun s výnosem 47,9 t/ha. Dále pokračuje sklizeň obilí a luštěnin, která byla provedena na ploše 10,7 mil. hektarů s výnosem 4,3 t/ha. Sklizeň řepky byla dokončena na ploše jednoho milionu hektarů s výnosem 2,8 t/ha. Nejvyšší výnosy řepky jsou v oblastech Ternopil (3,7 t/ha) a Chmelnytsky (3,5 t/ha).

Slunečnice byla sklizena na ploše 2,7 mil. hektarů (42 % plochy) s výnosem 2,1 t/ha. Většina byla sklizena v Chersonské oblasti (93 %) a nejvyšší výnos byl zaznamenán v Chmelnickém regionu (3,4 t/ha).

Rekordní sklizeň obilovin a olejnin

Na Ukrajině se odhaduje celková sklizeň obilí a olejnin v roce 2021 na 104 mil. tun, což je absolutní rekord v historii pozorování. Příznivé klimatické podmínky během vegetačního období raných obilovin vytvořily poměrně vysoký výnos pšenice, ječmene a dalších raných plodin.

Existuje také vysoký výnosový potenciál pozdních plodin. Celková produkce obilí se odhaduje na 80,6 mil. tun, což je o 24 % více než v předchozí sezóně. Nejvíce je zastoupena kukuřice (37,8 mil. tun) a pšenice (31,2 mil. tun). Kromě toho se očekává, že sklizeň olejnatých semen na Ukrajině bude v roce 2021 druhá největší a odhaduje se na 23,2 mil. tun (+ 19 % proti roku 2020), přičemž rekordní by měla být sklizeň slunečnic (16,8 mil. tun) díky zvětšeným plochám a zvýšeným výnosům.

I přes očekávanou rekordní sklizeň zůstávají ceny ukrajinských zemědělských produktů poměrně vysoké. Hlavními faktory, které ovlivňují cenovou dynamiku, jsou vysoká úroveň cen v hlavních exportních zemích na pozadí rizik snižující se výroby a také omezování prodeje ukrajinskými zemědělci. Vysoké ceny však budou přetrvávat po celou sezónu. Omezujícími faktory pak může být snížení kupní síly dovozců, jakož i omezení obchodních toků během další vlny pandemie.

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 1. října 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno 14,3 mil. tun obilovin, což je o 2,2 mil. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Jednalo se především o pšenici (8,9 mil. tun), ječmen (3,7 mil. tun), žito (42,6 tis. tun) a kukuřici (1,4 mil. tun).

Nový případ vztekliny v okrese Kovel

Ve vesnici Myryn v okrese Kovel ve Volyni byl odhalen případ vztekliny. Na schůzi krizové protiepizootické komise v okresu Kovel bylo rozhodnuto o vyhlášení ohrožené zóny v okruhu 5 km a byla zavedena karanténní omezení. V oblasti se v současné době provádí očkování proti vzteklině všech rizikových zvířat. Jedná se o druhý případ vztekliny u hospodářských zvířat v okrese Kovel. Dříve byla tato nemoc registrována ve vesnici Podrizhye.

Vliv energetické krize na mlékárenský průmysl

Hlavním důvodem obav ukrajinských producentů mléka je nyní energetická krize. Rychlý růst cen plynu vedl ke zvýšení výrobních nákladů řady mléčných produktů více než ke zvýšení nákladů na syrové mléko. Energetická krize nezasáhla jen Ukrajinu, trpí celá Evropa i Asie (zejména Čína).

Ukrajina rychle ztrácí své postavení ve vývozu másla (-4 % za šest měsíců, 10. místo) a standardizovaného pasterizovaného mléka (-15 %, 8. místo). Vývoz kaseinu za šest měsíců klesl o 23 % (3. místo). Jediná pozice, kde se Ukrajině podařilo zůstat na 9. místě, je vývoz sušené syrovátky (+ 8%).

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme