Ekologické stavby tvoří čtvrtinu všech zakázek stavebních firem

Častým tématem poslední doby jsou ekologické stavby, které jsou stále více populární mezi klienty stavebních firem.  • Téměř dvě třetiny stavebních firem uvádí, že ekologické stavby jsou součástí jejích zakázek (62 procent), a to zhruba v objemu více jak čtvrtiny všech jejich zakázek (27 procent).
  • Stavět ekologické stavby plánuje v budoucnu také téměř desetina dotázaných společností (6 procent), pouze třetina tyto stavby zatím nerealizuje, ani neplánuje (32 procent).

Ekologické stavby realizují více velké společnosti, kde se jedná až o tři čtvrtiny dotázaných (74 procent), a ekologické stavby tvoří 23 procent objemu všech jejich zakázek. Pouze polovina malých společností takové zakázky realizuje (53 procent), ale u těch, které je realizují, tyto zakázky tvoří téměř třetinu objemu všech prací (30 procent). Zajímavé je, že žádný z dotázaných ředitelů velkých stavebních společností, které v současné chvíli ekologicky nestaví, toto ani do budoucna neplánuje. Oproti tomu desetina malých společností se do těchto druhů zacházek v budoucnu chystá (10 procent).

Za posledních 12 měsíců firmy nejvíce realizovaly nízkoenergetické stavby (71 procent), poté zelené fasády a střechy (46 procent), popř. pasivní nebo nulové domy (24 respektive 6 procent). Jak se ekologie ve stavbách projevuje přiblížil Tomáš Bělina, předseda představenstva Trigema Building: „Při stavbě bytových domů používáme v souladu s udržitelným rozvojem přírodní materiály. Nechybí ani tzv. zelené střechy nebo i systém udržování teploty vody HWAT, který nahrazuje klasické cirkulační rozvody. Rezidenční projekty Chytrého bydlení, které stavíme, jsou v energetické třídě B. Ekologické a energetické standardy platí také pro další naše činnosti. Ať je tomu již například u rekonstrukcí nebo zateplení. Důraz na ekologické aspekty našich stavebních projektů uplatňujeme dlouhodobě. A vyplácí se to.“

Výběr kvalitního subdodavatele nejen pro ekologické stavby je pro stavební firmy jednou z klíčových oblastí. Polovině firem se nejsložitěji daří zajistit zedníka, obkladače a tesaře (55 respektive 54 respektive 52 procent). Dále se jedná zámečníka a strojníka (42 respektive 38 procent). Nejsnáze firmy najímají Izolatéra a elektrikáře (25 respektive 27 procent). V průměru musí zajistit firmy subdodavatelské profese 52 dopředu.

Při výběru subdodavatele je pro firmy nejvíce důležitá osobní zkušenost (9,0 bodu z 10), dále také kvalita odvedené práce a dlouhodobá spolupráce s danou firmou (shodně 8,8 bodu z 10). Až na čtvrtém místě je pro stavební firmy rozhodující cena a dále rychlost práce (7,7 respektive 7,3 bodu z 10) a reference (7,0 bodu z 10).

Veletrhy jsou klíčové

Stavební veletrh vnímají stavební firmy jako networkingovou akci, kde se mohou setkat se svými kolegy, ale i s novinkami v oboru. Veletrhy jsou zároveň místem, kde se mohou setkat s dodavateli, subdodavateli, ale i s trendy, které mohou do své činnosti zapojit. Jako vystavovatelé se však účastní veletrhů pouze pětina firem (17 procent), tři čtvrtiny se zatím veletrhů jako vystavovatel neúčastnily a neplánují se účastnit příště (77 procent) a zbylých 6 procent si plánuje zkušenost s vystavováním udělat při příští příležitosti.

Nejvíce populární je mezi firmami veletrh FOR ARCH (25 procent) a Stavební veletrh Brno (22 procent). Méně navštěvují veletrh Stavitel a STAVOTECH (shodně 4 procenta), desetina volí zcela jiné akce (13 procent), nejvíce hovořili o Mezinárodním veletrhu stavebních strojů Bauma. Téměř polovina firem hodnotí veletrhy jako částečně přínosné (46 procent), čtvrtina jako nepřínosné a pro stejnou část dotázaných firem je veletrh zcela přínosný (shodně 27 procent). Tomáš Bělina, předseda představenstva Trigema Building, k významu veletrhů pro stavební firmy dodává: „V době masivního rozvoje internetu se veletrhy stávají především vhodnou formou networkingu s těmi, s nimiž se chcete potkat osobně.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2019 bude zveřejněna na www.ceec.eu

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme