Ekologické zemědělství v Japonsku i přes úskalí mírně získává na popularitě

Přestože japonská vláda zahájila novou strategii na podporu ekologického zemědělství, stále před zemědělci stojí řada výzev.

Především jde o snížení nákladů zemědělců na výrobu bioproduktů a následně cen biopotravin, zajištění efektivity výroby, nalezení řešení, jak zmírnit fyzickou zátěž zemědělců a také rozšířit prodejní kanály a zlepšit distribuci spotřebitelům. Cílem Strategie zelených potravin, kterou japonská vláda představila v květnu letošního roku, je růst výměry půdy v ekologickém režimu do roku 2050 na 25 % (1 mil. ha).

Podíl zemědělské půdy využívané pro ekologické zemědělství v Japonsku v současné době představuje pouze 0,5 % zemědělské půdy. V minulosti byla v zemědělské politice státu nad ekologickými aspekty upřednostňována vyšší efektivita produkce z důvodu hornatého terénu a omezené výměry půdy vhodné pro zemědělství.

Obtíže přináší i japonské klima, které je v porovnání s Evropou a USA teplejší a vlhčí. Japonští zemědělci proto musí používat k prevenci proti chorobám a škůdcům větší množství chemických látek.

Podle průzkumu Ministerstva zemědělství je cenová hladina produktů organického zemědělství zhruba o 40–80 % vyšší než u těch konvenčních. Dle zástupce řetězce s biopotravinami Bio c’Bon Japon sice trh s ekopotravinami zaznamenal mírný nárůst zákazníků v posledních měsících, avšak aby se poptávka zvýšila výrazněji, ceny by musely být vyšší jen o 20–30 %. Problematické je také zajištění stabilních dodávek kvůli malému množství produkce a často neuspokojivému vzhledu prodávaných komodit.

I přes tyto překážky se způsob, jak farmáři i spotřebitelé pohlížejí na ekologické zemědělství, změnil. Mnoho zemědělců se nyní o tento druh hospodaření začalo zajímat s cílem na něj přejít.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme