Ekonomice se daří, přesto v Česku letos zřejmě zanikne rekordní počet firem

Přestože české hospodářství roste a spotřebitelé jsou optimističtí, napíše pravděpodobně tuzemská ekonomika letos zápis, který by se více hodil do krizových let po roce 2008. Podle odborníků může ale docházet k pozitivnímu pročišťování trhu.Podnikání v České republice v prvním půlroce ukončilo 5987 kapitálových firem. Jedná se o 5655 společností s ručením omezeným a 332 akciových společností. Vyplývá to z databází společnosti Bisnode, které obsahují detailní informace o všech podnikatelských subjektech v Čechách i na Slovensku. Údaje za první pololetí naznačují, že by letos mohlo zaniknout rekordní množství firem.

„Pokud v druhé polovině roku budou firmy zanikat stejným tempem jako v první polovině, zanikne letos nejvíc firem za posledních sedm let,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že v roce 2017 ukončilo podnikatelské aktivity doposud rekordních 11 526 subjektů.

„Z necelých šesti tisíc společností, které byly v prvních šesti měsících letošního roku vymazány z obchodního rejstříku, jich 78 procent bylo zlikvidováno a ostatní zanikly formou fúze s jiným podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem. Podíl firem, které podnikání ukončí likvidací, roste od roku 2015. V roce 2015 se jednalo o 72procentní podíl, zatímco letos to bylo již téměř 79 procent,“ dodala Petra Štěpánová.

Více než polovina firem, které byly v prvním pololetní vymazány z obchodního rejstříku, měla registrované sídlo v Praze. V ostatních krajích ČR podíl zavřených společností na celkovém počtu ani v jednom případě nepřesáhl 10 procent. Z obchodního rejstříku bylo vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí nebo obchodu.

Očistný proces

Podle ekonomů mohou data na první pohled vypadat paradoxně. „Údaje o počtu zaniklých firem jsou nepochybně velmi zajímavou statistikou, avšak provázanost s hospodářským cyklem není v tomto případě příliš vysoká. V letech 2012 až 2014, tj. v době, kdy se české ekonomice příliš nedařilo, zanikalo méně firem než od roku 2015 až doposud, kdy se naopak české ekonomice velmi dařilo. Jen v roce 2017 zaniklo 11 526 firem, což je více než v letech 2013 a 2014 dohromady,“ konstatuje Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Ve skutečnosti však mají statistiky svoji logiku. „Celkově platí, že celkový počet vzniklých a zaniklých firem roste s ohledem na vyšší aktivitu v ekonomice. V tom, že v letošním roce pravděpodobně zanikne rekordní počet firem tedy nespatřuji rozpor a podle mě to ani nesvědčí o tom, že by se do ČR blížila hospodářská recese. Důvody vyššího počtu zanikajících firem spatřuji spíše v tom, že dochází k pročištění trhu od neaktivních firem, které sice formálně existují, ale nevykazují žádnou podnikatelskou činnost a neplní informační povinnosti,“ pokračuje Miroslav Novák.

Odborníci upozorňují, že důležitý je především celkově kladný výsledek. „Kompletní obrázek získáme jen porovnáním vývoje počtu zanikajících firem s těmi nově vznikajícími. Počet nově vznikajících firem přitom soustavně narůstá počínaje rokem 2012. Zvláště citelné jsou pak nárůsty počtu nově vznikajících firem počínaje rokem 2014. Pro ekonomiku je zdravé, když firmy průběžně zanikají a ještě ve větším počtu vznikají, což je přesně současná situace,“ zdůrazňuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund.

Také on vidí za končícími podniky ozdravné čištění trhu. „Zanikání firem je přirozeným procesem, který je v určitě míře žádoucí. Třeba proto, aby ekonomika nebyla plná nefunkčních ‚zombie-firem‘. Takže v poměrně vysokém počtu zanikajících firem nelze nyní spatřovat nic moc negativního,“ dodává Lukáš Kovanda.

Optimismus průmyslu i spotřebitelů

Údaje z konce října potvrzují, že by zánik firem neměl předznamenávat pro českou ekonomiku žádný negativní zlom. „Ekonomická důvěra v říjnu mírně vzrostla ze záříjových 15,2 bodů na 15,4 bodů. Důvodem je především větší optimismus spotřebitelů, zatímco podnikatelská důvěra zůstala nezměněná,“ podotýká Monika Junicke, ekonomka Komerční banky.

Důvěra v průmyslu se podle ní mírně zvýšila především díky lepšímu hodnocení poptávky. Nedostatečná poptávka je přitom problémem jen pro 24 procent podniků, což je nejméně od roku 2008. Největší bariérou růstu je stále nedostatek zaměstnanců.

Rovněž důvěra ve stavebnictví se zvýšila. Stavaři ocenili především růst poptávky po stavebních pracích. Vysoká poptávka žene stavební produkci ke dvoucifernému růstu, v průměru stavebnictví letos přidá přes 11 procent.

„Důvěra mezi spotřebiteli vzrostla s tím, jak se snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Pravděpodobně se tak v jejich očekávání projevilo již schválené zvýšení důchodů a platů ve státní sféře. Spotřebitelé zůstávají optimističtí i ohledně zaměstnanosti, nebojí se ani zhoršení své finanční situace,“ dodává Monika Junicke.

Dalibor Dostál

Počty zaniklých firem v období 2012 – 1. pololetí 2018

Rok

Celkem zaniklé

z toho fúze

z toho likvidace

z toho ostatní

2012

5 322

665

3921

736

2013

5 249

709

3581

959

2014

5 144

680

3888

576

2015

6 640

756

4773

1111

2016

8 079

810

6019

1250

2017

11 526

921

8810

1795

1. pol. 2018

5 987

336

4704

947

Zdroj: Bisnode

Doporučujeme