Ekonomické novinky z Libanonu

Ministr hospodářství a obchodu přichází s návrhem na opatření, které by umožňovalo supermarketům a dalším maloobchodníkům ocenit dovážené produkty v USD a za dolary je také v maloobchodě nabízet.

Důvodem je fakt, že směnný kurs místní měny LBP vůči USD každodenně výrazně kolísá. Ministr je názoru, že toto opatření by mělo platit omezeně, jako tomu bylo v minulosti, zejména v době libanonské občanské války v letech 1975–1990.

Ilustrační fotografie

Pokud bude tento návrh schválen a uveden v platnost, maloobchodníci budou muset nadále rozlišovat mezi stanovením ceny v USD a vynucováním platby v dolarech, což zákon stále zakazuje. V takovém případě bude pravděpodobně možné platit i v místní měně na základě aktuálního kurzu.

Jaký kurz však budou maloobchodníci akceptovat, není zcela jasné vzhledem k tomu, že v současné době Libanon používá tři přepočítací kurzy. Místní měna ztratila za poslední tři roky více než 98 % své hodnoty.

Hodnota místní měny denně kolísá, což už přivedlo restaurace ke stanovení dolarových plateb. Tomu, kdo USD nemá, přepočítávají restaurace účet tzv. černým kurzem s dodatečnou 10% přirážkou. Výrazné zdražení restauračních služeb je příčinou krachů mnoha restaurací, zejména v oblastech mimo hlavní město Bejrút. Většina místních obyvatel již nemá dostatek finančních prostředků na návštěvu restaurací.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Libanonské pohonné hmoty

Kvalita pohonných hmot se v Libanonu za posledních několik měsíců výrazně zhoršila. U mnoha místních distributorů pohonných hmot, kromě nadnárodní firmy TotalEnergies, byly objeveny nekvalitní pohonné hmoty, které jsou do Libanonu pašované ze zahraničí, zejména z Alžírska a Tuniska.

Na základě posledních zjištění vydalo Ministerstvo hospodářství Libanonu přísný zákaz dovozu produktů pod často klamavými názvy, jako je průmyslová ropa. Dovozní licence na ropné produkty budou nadále udělovány pouze bezproblémovým společnostem s prokazatelnou historií.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme