Ekonomický zpravodaj z Japonska (listopad 2019)

Velvyslanectví České republiky v Tokiu připravuje Ekonomický zpravodaj, který informuje o aktuálním dění v Japonsku. V listopadovém vydání se zaměřuje na novou dohodu o ekonomickém partnerství mezi EU a Japonskem, věnuje se také otevření nového konzulátu a akcím konaným v Japonsku na podporu ekonomické spolupráce.

Nová dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a Japonskem—EPA

Již od února letošního roku je v platnosti Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem, nazvaná Economic Partnership Agreement – EPA. Tato dohoda představuje vznik zóny volného obchodu, pokrývající díky síle obou partnerů celou jednu třetinu světové ekonomiky a více než pětinu světového obchodu a představuje výrazné zjednodušení a zlevnění vzájemné obchodní spolupráce mezi EU a Japonskem.

Okamžitě k datu vstupu dohody v platnost bylo odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bez-celních 97 % unijních vývozů. Nezávislé studie ukazují, že aplikace výhod obsažených v EPA by mohly přinést potenciální nárůst vývozu EU do Japonska až o 33 % a japonský vývoz do EU by mohl vzrůst o 24 %.

Uzavřením dohody byl navíc oběma stranami vyslán významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.

Vstup EPA v platnost s sebou přináší významné obchodní příležitosti pro české firmy, zejména v oblasti potravinářského a zemědělského exportu (např. odstranění cel u sladu, výrobků z kakaa, tabákových výrobků, vína a lihovin, navýšení dovozní kvóty na mléčné výrobky, ochrana zeměpisných označení původu nebo odstranění některých netarifních překážek obchodu jako jsou certifikace nebo uznávání potravinářských aditiv), další příležitosti se ale nabízí také v textilním průmyslu, sklářském průmyslu, v chemickém a farmaceutickém průmyslu nebo v exportu zdravotnických zařízení.

Základní přehled nejdůležitějších informací o EPA je k dispozici na stránkách Evropské komise – DG TRADE.

Pokud byste potřebovali jakékoliv upřesnění nebo konzultaci k uplatnění výhod vyplývajících z EPA, relevantní pro Vaši firmu nebo Váš výrobek, neváhejte se na obrátit na velvyslanectví přímo prostřednictvím naší e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz.

V japonském městě Sakai byl otevřen nový Honorární konzulát České republiky

Dne 21. září 2019 byl slavnostně otevřen Honorární konzulát v České republiky v Sakai, městě ležícím v těsném sousedství druhého nejvýznamnějšího japonského města Ósaky. Velvyslanec ČR v Japonsku, pan Martin Tomčo, oficiálně předal konzulský patent novému Honorárnímu konzulovi ČR v Sakai, panu Kazumasa Kuzumurovi. Konzulární obvod Honorárního konzulátu v Sakai zahrnuje oblasti Kinki, Chugoku a Šikoku. Honorární konzulát České republiky sídlí v prostorách Hospodářské komory města Sakai.

Honorární konzulát ČR se otevírá v době blížících se oslav 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem. Jeho úkolem je nejen poskytovat konzulární pomoc českým občanům, kteří se území jeho působnosti ocitnou v situaci nouze, ale také ve spolupráci s naším velvyslanectvím podporovat a prohlubovat další všestranný rozvoj bilaterálních vztahů našich zemí v regionech, spadajících do jeho působnosti. Tedy samozřejmě i vztahů ekonomických.

Velvyslanectví ČR v Japonsku se připojilo k projektu PROPEA

Japonsko je další zemí, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR zahájilo činnost projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí, tzv. PROPEA. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Tímto expertním subjektem se v případě Japonska stala Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ).

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje následující položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí,
  • zastupování firmy v místě.

(Na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.) V případě zájmu o uvedené služby prosím kontaktujte přímo expertní subjekt CCCIJ. Více informací o projektu PROPEA můžete nalézt také na webových stránkách MZV ČR.

Přehled akcí uskutečněných v Japonsku

Ochutnávková akce českých potravin a nápojů

U příležitosti oficiální účasti českých firem na největším asijském potravinářském veletrhu FOODEX Japan 2019 se ve velkém sále Velvyslanectví České republiky v Tokiu uskutečnila ochutnávková akce českých potravin a nápojů. Ochutnávku uspořádalo Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a slavnostně ji zahájil pan Jan Sixta, státní tajemník MZe ČR.

V průběhu večera se přibližně 50 zástupcům japonských dovozních firem, distributorů, potravinářských obchodů i gastronomických provozů představily následující české firmy: BlueTouch, Wine of Czech, Plzeňský Prazdroj, Poex Velké Meziříčí, Poštolkatým, Praga International Services, Proquin Prague, Quick Energy, Ravy CZ, Royal Czech Beer, Trebitsch Holding SE, Vinařství Lacina, Vinařství Ludwig a Znovín Znojmo.

Akce se konala dne 4. března 2019.

České firmy z oblasti železničního průmyslu navštívily Japonsko

V rámci Projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR (PROPED) navštívila Japonsko ve dnech od 12. do 18. května 2019 podnikatelská mise českých firem a institucí, působících v oblasti železničního průmyslu. Projekt byl připraven v úzké spolupráci MZV ČR, Velvyslanectví ČR v Tokiu, CzechInvestu a Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI).

V čele mise stál místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Martin Kolovratník a kromě vedení ACRI byly v misi zastoupeny významné české železniční firmy jako např. Bonatrans, AMiT, IGW nebo MSV Elektronika, výzkumné instituce jako VÚKV nebo Univerzita Pardubice.

Prezentace hry Kingdom Come: Deliverance na Velvyslanectví ČR v Tokiu

U příležitosti uvedení hry „Kingdom Come: Deliverance“ na japonský herní trh se v prostorách Velvyslanectví ČR v Tokiu uskutečnila dne 29. května 2019 slavnostní prezentační akce, určená pro japonské hosty z řad odborných i veřejných médií, influencerů, VIP hráčů a dalších místních herních entuziastů.

Akce byla uspořádána ve spolupráci Velvyslanectví ČR, agentury CzechTourism Japan, české firmy Warhorse Studios (autor hry) a jejího japonského partnera, japonské distribuční společnosti DMM Games. Přítomných zhruba 100 hostů mělo v průběhu večera možnost vyslechnout prezentaci o vzniku a základních parametrech této celosvětově úspěšné hry, vyzkoušet si tuto hru na osmi připravených terminálech a také měli možnost shlédnout ukázku historického rytířského souboje, předvedenou profesionálním japonským studiem Castle Tintagel.

Česká vodíková technologická mise v Japonsku

Další ze seriálu pravidelných technologických misí zástupců českých firem, výzkumných institucí a univerzit do Japonska byla letos zaměřena na téma vodíkových technologií a využití vodíku jako budoucího energetického zdroje. Akce se uskutečnila ve dnech od 3. do 12. června 2019.

Skupina dvanácti zástupců českých institucí, aktivních na poli vodíkových technologií, byla sestavena a její program zorganizován ve spolupráci agentury CzechInvest, české vodíkové platformy HYTEP a Velvyslanectví České republiky v Tokiu. Mise se zúčastnili zástupci následujících firem a institucí: HYTEP, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež, Green Remedy, Energy Financial Group, VŠCHT Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma VYTEK Ltd. (japonský zástupce firem LeanCat a Vakuum Praha).

Prezentace českého chmele pro japonské pivovary a minipivovary

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství ČR, Velvyslanectví ČR v Tokiu, Svazu pěstitelů chmele ČR a firem Bohemia Hop, Chmelařský institut s.r.o. a E.A.T. Czech se v prostorách Velvyslanectví ČR uskutečnila dne 14. června 2019 hojně navštívená prezentační akce českého chmele pro zástupce japonských pivovarů a minipivovarů.

Cílem této akce, které se zúčastnilo více než 160 japonských hostů, bylo představení méně známých českých odrůd chmele jako Kazbek, Sládek, Premiant nebo Angus malým a středním japonským pivovarům.

Za tímto účelem do Japonska přicestoval kromě představitelů výše uvedených pěstitelských a obchodních firem také expert Jan Hervert, sládek pokusného pivovaru Chmelařského institutu, který v rámci prezentační akce podrobně vysvětlil přítomným japonským pivovarníkům rozdíly mezi jednotlivými druhy českého chmele a jejich výhody při vaření různých druhů piv. Při individuálních konzultacích také sdílel s přítomnými zájemci své zkušenosti s vařením řemeslných piv a poskytoval jim přímé poradenství.

Třetí ročník lokalizačního a překladatelského semináře českých firem

V prostorách Velvyslanectví České republiky v Tokiu se dne 1. listopadu 2019 uskutečnila další technologicky zaměřená prezentace českých firem. Konkrétně šlo o již v pořadí třetí ročník lokalizačního a překladatelského semináře, kterého se s podporou velvyslanectví zúčastnily české firmy Memsource, RWS Moravia a Skřivánek.

Akce přilákala více než 90 spokojených účastníků z řad místních překladatelů a překladatelských agentur, kteří si mohli vyslechnout prezentace aktuálních projektů uvedených firem a také panelovou diskusi, zaměřenou na téma automatizovaných překladů a využití umělé inteligence.

Toto téma je v Japonsku aktuálně velmi široce skloňované, neboť při relativně nízké úrovni znalosti cizích jazyků v Japonsku a zároveň v době velkého nárůstu incomingové turistiky a při pořadatelství velkých světových podniků typu Olympijských her nebo MS v ragby se výrazně zvýšila potřeba pořizování překladů a tlumočení v reálném čase.

Český festival v Japonsku se v letošním roce konal již na dvou místech

Již počtvrté v řadě se uskutečnil Český festival v Tokiu, který v prostorách kulturního centra Harajuku Quest Hall prezentoval širokému japonskému publiku v průběhu tří zářijových dnů širokou nabídku české kultury, tradic, cestovního ruchu a produktů. Tato každoroční tradiční akce, která se letos konala ve dnech 27.–29. 9. 2019, byla finančně podpořena jako Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a byla uspořádána ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Tokiu, agentury CzechTourism, Českého centra Tokio a Ministerstva zemědělství ČR.

Další úspěšný ročník již pevně zavedeného Českého festivalu v Tokiu po-tvrdil potřebu a oblíbenost takto široce pojaté průřezové prezentace České republiky v Japonsku.

V letošním roce byl tento koncept navíc poprvé rozšířen i mimo Tokio, neboť v souvislosti s nedávným otevřením Honorárního konzulátu ČR ve městě Sakai u Ósaky byl tamtéž uspořádán také velmi úspěšný první ročník „Českého festivalu v Kansai“. Festival připravil Honorární konzul ČR v Sakai pan Kazumasa Kuzumura se svým týmem, ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Tokiu, CzechTourism Japan a Českým Centrem Tokio.

Český festival v Kansai se konal ve dnech 22. a 23. 9. 2019 a v průběhu těchto dvou dnů jej navštívilo několik tisíc spokojených hostů. Přenesení Českého festivalu do dalšího japonského regionu a spojení s otevřením českého Honorárního konzulátu s působností pro celou oblast Kansai tedy bylo logickým vyústěním zintenzivnění spolupráce České republiky s druhou ekonomicky nejvýznamnější oblastí Japonska.

 Ekonomický zpravodaj (listopad 2019) ke stažení (2 MB)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme