Video

Ekonomičtí diplomaté debatovali v červnu 2024 o postavení Česka v zahraničí

Otázka ekonomické bezpečnosti, prosperita či inovace jsou jedny z mnoha témat, která rezonují v současných debatách. Prosazování českých ekonomických zájmů v tomto složitém a neustále se měnícím prostředí se bude zabývat každoroční porada ekonomických diplomatů.

Při této příležitosti se v Praze po roce setkali ekonomičtí, zemědělští a vědečtí diplomaté z českých zastupitelských úřadů a zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest. Porada proběhne 24. – 28. 6. 2024. Pondělní program, který zahájí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, můžete sledovat i online (níže).

Černínský palác | MZV

Ministři a další představitelé resortů angažovaných v ekonomické diplomacii, ředitelé agentur podporujících export a investice, předsedové významných podnikatelských organizací, sektorových sdružení a asociací, zástupci finančních institucí, renomovaní ekonomové a zástupci institucí podporujících výzkum, vývoj a inovace, stejně jako představitelé soukromého sektoru, se během dne sejdou k diskuzi o výhledu české ekonomiky.

Budou se zabývat nástroji na podporu exportu, trendy v zahraničním obchodu, aktuálními tématy v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie, pracovních úspěších uplynulého roku a novými výzvami, které čekají české ekonomické diplomaty v blízké budoucnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí své priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii sdělí ekonomickým diplomatům v rámci 5 moderovaných diskuzních bloků věnovaných

  • prosperitě, bezpečnosti a inovacím
  • úspěchům českých firem a brandingu
  • vlivu geopolitiky a rizikům pro ekonomiku
  • výhledu ekonomiky ČR, příležitostem a rizikům v mezinárodním obchodě
  • podpoře exportu, investic, turismu a EXPO 2025

Cílem konference je výměna informací mezi ústředím a ekonomickými diplomaty z českých zastupitelských úřadů v zahraničí o novinkách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci v Česku a jejím výhledu.

Ilustrační fotografie

Každoročně dochází také ke zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a diskuzi k plánům na nadcházející období v rámci mezirezortní spolupráce v této oblasti. Pohled na formy státní podpory exportu nabídnou i zástupci českých firem. Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů.

Ve čtvrtek proběhnou individuální konzultace ekonomických diplomatů, zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest s českými firmami. Tyto schůzky organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. V pátek poté budou mít možnost ekonomičtí diplomaté diskutovat s teritoriálními odbory Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími rezorty.

Přímý přenos konference přímo z Velkého sálu Černínského paláce je možné sledovat v pondělí 24. června 2024 od 8 hodin níže a i na Facebookovém profilu Ekonomické diplomacie.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme