Ekonomičtí zástupci ČR z celého světa v Praze. Zájem firem byl rekordní

Tradiční dvoudenní akce byla zasvěcena konzultacím exportérů se specialisty na jednotlivá teritoria z českých ambasád a zahraničních zastoupení agentury CzechTrade. Letos jich do PVA EXPO Letňany přijelo celkem 175 z 93 zemí, což je historicky nejvyšší počet účastníků. Mnohem více než loni bylo také zástupců firem.„Na konzultace se registrovalo více než 450 představitelů 407 firem. Během dvou dnů se konalo přes 2 700 schůzek,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Děkuji všem za společnou přípravu akce a spolupráci při zlepšování a integraci jednotné zahraniční sítě. Českou republiku teď propagujeme jako zemi pro budoucnost, s chytrými lidmi, špičkovým výzkumem a inovativními firmami. Věřím, že společnými silami se nám tuto komunikační strategii podaří naplnit,“ doplňuje.

„Setkání je jedinečnou možností, jak mohou firmy probrat s našimi ekonomickými diplomaty konkrétní služby či návrhy na projekty ekonomické diplomacie na další rok. Unikátní je fakt, že na konzultacích sedí u stejného stolu zástupci agentur i zaměstnanci našich ambasád. Stejně tak by tomu brzy mělo být v zahraničí, kde budou agentury i ambasády fungovat společně pod jednou střechou, na jedné adrese, a šetřit tím finanční a personální zdroje nejen státu, ale i firem,“ připomíná náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Novinkou letošní konference byly konzultace s pracovníky Stálého zastoupením ČR při EU. Na místě byli také k dispozici konzultanti Klientského centra pro export, České oficiální účasti a České rozvojové agentury, kteří firmám představili možnosti státní podpory exportu, rozvojové programy a způsoby marketingové podpory v zahraničí.

Spolupráce státu a podnikatelů

MPO a MZV na tiskové konferenci vyzdvihly kromě činnosti ekonomických diplomatů také práci agentur CzechTrade a CzechInvest a zejména spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi jako je například Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora.

Oceňují mimo jiné součinnost při výběru výstav a veletrhů, ve věci organizování seminářů, podnikatelských fór a kulatých stolů při návštěvách zahraničních představitelů v ČR či incomingových misí. Významně se spolupracuje také při pořádání doprovodných podnikatelských misí, které představují důležitý nástroj podpory exportu. Od loňského června se uskutečnilo 12 podnikatelských misí, z toho osm doprovázelo zahraniční cesty vrcholných politiků. Mise se konaly ve čtrnácti státech Asie, východní Evropy a Afriky, které v současné době představují 60 % vývozu ČR do zemí mimo EU a vzhledem k růstovému trendu mají další potenciál pro diverzifikaci českého exportu.

K podpoře exportu využívá ministerstvo i tzv. teritoriální (proexportní či obchodní) strategie, v současné době jich má resort zpracováno téměř tři desítky. Firmy ocenily i to, že byla již tradičně aktualizována Mapa globálních oborových příležitostí, která obsahuje pohled ekonomických diplomatů na sektorové příležitosti v daných teritoriích. 

„Mezinárodní obchod se potýká s mnoha zkouškami, jako jsou americká cla na ocel, odstoupení USA od dohody s Íránem či evropská cla na dovoz vybraných amerických výrobků. V této době je stabilita celého systému podpory a financování exportu klíčová,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Rád bych poděkoval ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních kanceláří CzechTrade za dlouhodobou spolupráci. Byly to pro ně dva náročné dny plné schůzek, ale naši exportéři díky jejich znalostem získali mnoho cenných informací.“

Čeští exportéři také vítají pomoc MPO a MZV s účastí na veletrzích a projektech ekonomické diplomacie. V roce 2018 se jich uskutečnilo 275. Pro rok 2019 je jich schváleno dokonce 314. Tyto projekty tvoří jedinečnou platformu pro spolupráci podnikatelů, ministerstev a agentur.

Velký zájem firem o CzechTrade a kvalitní připravenost firem

Zástupci 380 z celkového počtu 407 firem se na konzultacích potkali s experty agentury pro podporu obchodu CzechTrade. Oproti loňskému roku byla drtivá většina firem takzvaně export ready, s potenciálem a rozumným přístupem k působení v zahraničí a byznysu obecně. O zájmu podnikatelů hovoří i nízký podíl absencí. K předem domluveným schůzkám se dostavilo téměř 100 % přihlášených firem.

„Stále sílící odezva firem na přijatou inovační strategii a podporu při jejich internacionalizaci, spolu s vystoupeními našich zahraničních zástupců na různých akcích, nás přiměla k uskutečnění rychlého průzkumu. Jeho cílem bylo zjistit podíl konzultací uskutečněných našimi zahraničními kancelářemi s inovativními firmami na právě skončené akci. Ukázalo se, že celkem 11 % zúčastněných spadá do kategorie inovativních firem.

Největší procento z nich v rámci Evropy zaznamenali kolegové z Belgie (25 %), Chorvatska (28,6 %) a Turecka (19 procent). Ve světě pak tyto firmy projevily zájem o JAR (27,8 %), Thajsko, Korejskou republiku (25 %), Brazílii (24) a Chile (22 procent),“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Pro účely průzkumu byla použita metodika Evropské komise definující tzv. KET´s (Key Enabling Technologies). Jako inovativní byla započítána firma s dlouhodobým horizontem působnosti, přicházející s inovacemi produktovými i produkčními.

Pořadí zemí dle počtu schůzek – zájmu podniků:

USA 95
Rusko 88
Německo 84
Čína 66
Argentina, Francie, Indie, Kazachstán,
Kolumbie, Maďarsko, Mexiko,
Peru, Polsko, Rakousko,
Švédsko + Skandinávie, Velká Británie
42
Spojené arabské emiráty, Srbsko, Turecko, Vietnam 41

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme