Ekonomika roste pomaleji, citelný je propad průmyslu

Česká ekonomika zpomaluje. Loni ve třetím čtvrtletí narostl hrubý domácí produkt (HDP) jen o 2,5 procenta. Potvrdil to v lednu Český statistický úřad. Analytiky zaskočil také propad tuzemského průmyslu na sklonku roku 2019.

České hospodářství zřejmě čekají horší časy. Mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu zpomalil na podzim 2019 na 0,4 procenta.  

To se zatím neprojevuje na příjmech domácností – Češi bohatnou stále rychleji. Příjem českých domácností ve třetím kvartálu reálně vzrostl o 1,6 procenta. Spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 3,9 procenta.

„Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11 procent,“ uvedl ČSÚ. Investice domácností zrychlily mezičtvrtletní růst na 8,8 procenta.

Míra investic nefinančních podniků se ale podle statistiků zvedla jen o 0,3 procentního bodu. Dostala se tak na 28 procent, což meziročně představuje pokles o 1,2 procentního bodu. Mzdové náklady firem nicméně za rok narostly o více než šest  procent.

Dýchavičný průmysl

„Provozní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se koncem loňského roku zhoršovaly stejně jako celý loňský rok, ovšem daleko rychleji než po zbylou část roku. Česko jednoduše přestalo být „imunní“ vůči zhoršování mezinárodních ekonomických podmínek. Horší to bylo naposledy v krizovém roce 2009,“ říká analytik Lukáš Kovanda.

V listopadu 2019 průmyslová produkce meziročně poklesla o 5,7 procenta a meziměsíčně o 1,1 procenta.

Důvodem současného negativního vývoje je slábnoucí poptávka domácích i zahraničních odběratelů. Zlepšení situace se očekávat nedá –  objem výrobních zakázek tuzemskému průmyslu klesal poměrně silně i v prosinci.

Zaměstnancům průmyslových podniků už reálně hrozí propouštění.   „Zatím to mnohde řeší tak, že nedoplňují zaměstnance, kteří sami odejdou, například do penze. Dochází však již k nuceným odchodům zaměstnanců, kteří by rádi pracovali dále,“ upozorňuje Kovanda.

Obchodní války doléhají na Německo

Důvodem negativního vývoje je růst nejistoty v mezinárodních obchodních vztazích, který podněcuje zejména americko-čínská celní válka. Zpomalování čínské ekonomiky se podle odborníků projevuje chřadnutím německého průmyslu, pro jehož výrobky představuje Čína klíčové odbytiště. A problémy našeho největšího obchodního partnera (Německo) srážejí na kolena Čechy.

„V letošním roce je třeba počítat s mírným poklesem tuzemské průmyslové výroby. Zvláště nepříznivě budou zasaženy průmysl hutnický a části automobilového průmyslu, kterážto odvětví jsou vysoce závislá na plynulosti zahraničního obchodu. Obecně bude potížím čelit také těžební průmysl,“ doplňuje ještě analytik.

„Německý průmysl v listopadu meziročně klesl již třináctý měsíc v řadě, a tento tlak ze strany klíčového obchodního partnera nemohly české firmy nepocítit. Klesající nové zakázky naznačují, že průmyslu se nebude dařit ani v dalších měsících,“ navazuje na Kovandu ekonom Jiří Pour z UniCredit Bank.

Podle jeho slov byl průmysl tažen dolů zejména pokulhávajícím strojírenstvím a výrobou motorových vozidel, „na kterou doléhá nasycenost poptávky po celém světě a evropské regulace.“

V letošním roce stagnující domácí průmysl si začíná vybírat daň i na zaměstnanosti, když průměrný evidenční počet zaměstnanců v listopadu poklesl o 1,3 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Zpomaluje i tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy – v listopadu o 3,6 procenta,“ doplňuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

V poněkud lepší kondici je naopak české stavebnictví. Stavební produkce se v listopadu po zářijovém i říjnovém propadu vrátila k meziročnímu růstu.

Přesto se listopadová čísla stavební produkce ani zdaleka neblíží předloňským  výsledkům.

„Předloni rostl objem stavební produkce meziročně o 9,8 procenta, za rok 2019 bude růst jen zhruba třetinový, konkrétně 3,4 procenta. Letos je pak třeba počítat se stagnací, případně jen s mírným růstem, který by mohla podpořit nutnost rychlejšího čerpání prostředků z fondů EU,“ vypočítává Kovanda.

České stavebnictví v listopadu skutečně přidalo a meziročně narostlo o 4,5 procenta.

„Nejvíce, o 5,3 procenta, vzrostla produkce v pozemním stavitelství, naopak nových bytů se začalo stavět o 11,8 procenta méně. Například v hlavním městě dokončili investoři během loňského jedenáctého měsíce jen 297 nových bytů, což představuje jeden středně velkých rezidenční projekt,“ připomíná generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec.

jap

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme