Ekonomika Srbska zaznamenala v roce 2018 reálný růst 4,4 procent

Statistický úřad Srbska odhaduje, že celková ekonomická aktivita v roce 2018, měřená HDP a vykazovaná ve stálých cenách, zaznamenala reálný růst o 4,4 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Odhaduje se, že brutto investice do hmotného majetku v roce 2018, ve srovnání s předchozím rokem, dosáhly reálný růst o 9,1 procent.

Rovněž průmyslová výroba v roce 2018 zaznamenala nárůst fyzického objemu o dvě procenta oproti předchozímu roku, zatímco zemědělská výroba v tomto roce ve srovnání s předchozím rokem dosáhla  nárůstu fyzického objemu o 16,3 procent.

(Vláda Srbské republiky)

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme