Ekvádorské banány jsou nejprodávanějším ovocem v Německu

Banány představují v celosvětovém měřítku jednu z nejčastěji obchodovaných komodit.

Ekvádor, jako přední světový vývozce, má významnou pozici kromě USA také na evropském trhu, zejména pak v Německu, kde se tato spolupráce vyznačuje dlouholetou tradicí. Obzvláště důležité bylo toto partnerství v 90. letech, kdy byla země zatížena kvótami. V minulém roce se právě ekvádorské banány, mimo jiné díky své kvalitě, staly na německém trhu nejprodávanějším ovocem.

Kromě Německa má Ekvádor významné pole působnosti také v Itálii, odkud je ovoce dále distribuováno do východní Evropy.

Zdroj:
www.expreso.ec
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Limě. 

• Teritorium: Ekvádor
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme