Ekvádoru chybí zahraniční investice, export táhne hlavně vývoz ropy

Zemi se podařilo snížit chudobu, v některých ohledech však za ostatními státy Latinské Ameriky zaostává. Česká republika do země vyváží především automobily, mezi perspektivní obory spolupráce patří rozvoj hydroelektráren.Země Jižní Ameriky zažívají svoji zlatou dekádu. „Jde o bezprecedentní vlnu růstu kombinovanou se schopností pružně reagovat na vnější problémy,“ charakterizuje region Jose Ramon Perea z rozvojového centra OECD. „Chudoba významně klesá, což umožňuje vznik nové střední třídy. Nerovnost se zmenšuje,“ dodává Jose Ramon Perea, jeden z účastníků konference East-West Business Forum zaměřené na země Latinské Ameriky, která se v Praze konala vloni na podzim.

Svůj ekonomický vrchol zažívá v posledních letech také Ekvádor. V roce 2011 dosáhla země růstu hrubého domácího produktu ve výši 7,79 procenta, v roce 2004 dokonce 8,21 procenta. V posledních dvou letech se růst ekonomiky pohybuje kolem pěti procent, v roce 2012 to bylo 5,14 procenta, předloni 4,5 procenta.

V Ekvádoru roste střední třída

Výrazně se zemi podařilo zkrotit chudobu. Podíl chudých se snížil z 62,9 procenta v roce 2000 na 24,53 procenta v roce 2014. O zlepšování ekonomického postavení Ekvádorců svědčí také růst HDP na obyvatele, který se zvýšil z 1462 dolarů v roce 2000 na 5989 dolarů v roce 2013. Podíl střední třídy vzrostl ze 14,4 procenta v roce 2000 na 26,6 procenta v roce 2012.

Všechny ukazatele ekvádorské ekonomiky však nejsou tak pozitivní. Od nástupu ekonomické krize se zemi nedaří držet veřejné finance v takové kondici, jako v předkrizovém období. Dříve přebytkové bilance rozpočtu se od roku 2009 dostaly do schodku, který se pohybuje od 3,6 do 4,7 procenta HDP.

Zemi se rovněž nedaří přilákat zahraniční investice v takové míře, jako ekonomickým premiantům Latinské Ameriky. V roce 2002 byl podíl přímých zahraničních investic na celkovém HDP 2,72 procenta, předloni již jen 0,8 procenta. Zatímco v roce 2013 dosáhl objem zahraničních investic v Ekvádoru 725 milionů dolarů, v Kolumbii to bylo 16 miliard a 772 milionů dolarů a v Peru 10 miliard a 172 milionů dolarů.

„Ekvádor má jednu z nejnižších úrovní přímých zahraničních investic vrámci celé Latinské Ameriky,“ potvrzuje Mauricio Pozo Crespo, bývalý ekvádorský ministr hospodářství a financí, který v současnosti působí ve společnosti Multenlace. Zranitelným místem ekvádorské ekonomiky je rovněž její závislost na exportu ropy, ta tvoří více než polovinu celkového vývozu země.   

„Ekvádorská ekonomika není v krizi, ale registruje známky fiskální a vnější nerovnováhy. Tyto efekty by mohly přinést problémy v blízké budoucnosti. Z tohoto důvodu je třeba značného úsilí ke zlepšení ekvádorské image v zahraničí, aby se zvýšily přímé zahraniční investice,“ dodává Mauricio Pozo Crespo.

Česko by mohlo obnovit tradiční dodávky traktorů

V roce 2013 dosáhl objem ekvádorského exportu 25,4 miliard dolarů, dovoz pak 26,2 miliardy dolarů, což přineslo obchodní deficit ve výši 720 milionů dolarů. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly země patří ropa, banány, řezané květiny, krevety, kakao, káva, dřevo, ryby. Nejvíce zboží proudilo do USA (37,3 %), Chile (8,1 %), Peru (6,5 % ), Japonska (4,5 %) a Ruska (4,5 %).

Do Ekvádoru se dováží především průmyslové materiály, paliva a maziva a spotřební zboží. Největším importérem jsou USA (28,8 %), Čína (11,3 %), Kolumbie (8,8 %) a Peru (4,5 %).

Do České republiky vyvezl loni Ekvádor zboží v hodnotě 53,2 milionu dolarů. Šlo především o banány, papír a lepenku, výtažky a koncentráty z kávy, tuňáka, konzervované ovoce, tabák a květiny. Opačným směrem šlo zboží v hodnotě 16,2 milionu dolarů. Česko vyvezlo do andské země především automobily, pneumatiky, skleněné perly a imitace perel, kyanidy, míchací a hnětací stroje, mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, zařízení pro lešení.

Do budoucna patří pro české firmy mezi perspektivní obory dodávky strojů pro textilní a kožedělný průmysl či těžební stroje, ale i výstavba hydroelektráren nebo obnovení tradice dodávek traktorů Zetor. 

Dalibor Dostál

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Zahraničí

Doporučujeme