ELA zahajuje svou činnost

Dnešním dnem zahájil svou činnost Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA), který se zaměřuje na pravidla pro mobilitu pracovníků, zejména co se týče jejich vysílání, koordinace sociálního zabezpečení nebo specifických pravidel pro oblast silniční dopravy.Cílem ELA je poskytnout pracovníkům a zaměstnavatelům lepší přístup k informacím o jejich právech a povinnostech při přeshraničních aktivitách a celkově podpořit přeshraniční mobilitu pracovních sil. Zítra se uskuteční první zasedání správní rady, kde zasednou zástupci členských států, Komise, Parlamentu, sociálních partnerů na úrovni EU, pozorovatelských států a dalších agentur EU.

Doporučujeme