Elektrifikace městské hromadné dopravy v USA je příležitostí pro firmy z České republiky

Zatímco v čínských městech jezdí v současné době více než 425 000 elektroautobusů, tedy 99 % elektroautobusové flotily světa, USA reagují z mnoha důvodů na trend elektromobily v městské hromadné dopravě s poměrným zpožděním. Tento stav se ale poslední dobou mění a představuje tak příležitosti i pro firmy z České republiky.

Dopravní sektor je se zhruba 30% podílem zdaleka největším emitentem skleníkových plynů do ovzduší v USA na základě informace od Environmental Protection Agency. Cílem je snížit tyto emise až na nulu nejpozději do roku 2050. Jednotlivá města a státy v USA proto postupně přicházejí s plány, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout. Jejich nedílnou součástí je mimo jiné i urychlené zavádění elektroautobusů dopravními podniky a dalšími často i privátními subjekty.

V současnosti je v provozu ve všech amerických městech zhruba 2000 elektroautobusů (Battery Electric Buses), konkrétně 2184 (stav k 1. listopadu 2019), a jejich počet skokově roste. Zatímco se jejich celkový počet v meziročním srovnání oproti roku 2018 zvýšil o 36 %, jejich rozšíření se primárně koncentruje do několika málo amerických států primárně s celoročním vhodným klimatem, tedy do Kalifornie, Washingtonu a na Floridu, abychom jmenovali alespoň tři největší dle počtu provozovaných elektroautobusů.

V samotné Kalifornii je pak provozována téměř polovina všech elektroautobusů v zemi. Primárním zákazníkem jsou místní dopravní podniky, které elektroautobusy postupně nakupují do svých flotil. V roce 2019 mělo alespoň jeden elektroautobus ve své flotile 202 dopravních podniků v USA.

Stejně tak jako existuje finanční podpora elektromobility v individuální dopravě, o které jsme psali nedávno, je v USA finančně podporováno zavádění nových elektroautobusů jak na federální, tak na státní úrovni. Například jen mezi roky 2013 a 2019 úřad Federal Transit Administration (FTA) poskytl až 356 mil. USD na nákup autobusů s nulovými či nízkými emisemi skleníkových plynů v rámci Bus Programu. Na úrovni jednotlivých amerických států pak existují další programy, které podporují nákupy elektroautobusů nejen dopravními podniky, ale i dalšími subjekty, v případě USA pak nejčastěji univerzitami.

Na základě již vznesených požadavků dopravních podniků by do roku 2045 mělo jezdit v amerických městech kolem 70 tisíc elektroautobusů. Současná poptávka po nich výrazně převyšuje schopnosti firem elektroautobusy dodávat dopravním podnikům dodávat.

Největším a v podstatě jediným americkým výrobcem elektroautobusů je společnost Proterra, která jako jediná z amerických výrobců dokázala zachytit nástup elektromobility. Na trhu USA ji zdatně sekunduje zatím pouze čínský výrobce BYD, který již dodává elektroautobusy např. do města Anaheim a celkem zhruba 1000 elektroautobusů po celých USA.

Americká města si také postupně zpracovávají studie na vytvoření „cestovních map“ ohledně investic do elektrifikace MHD. Výjimkou není ani město Chicago. S nástupem nového vedení města v roce 2019 se zavázalo do roku 2040 plně elektrifikovat flotilu necelých 2000 autobusů MHD. Město má ve zkušebním provozu od roku 2014 dva elektroautobusy, v roce 2018 pak objednalo dalších dvacet právě od společnosti Proterra, které budou uvedeny do provozu koncem roku 2020. Za těchto dvacet elektroautobusů včetně nabíjecí stanice město Chicago zaplatilo 32 mil. dolarů.

Do konce roku 2020 město plánuje uveřejnit nabídku na nákup dalších zhruba 35 elektroautobusů s využitím federální finanční podpory. Do konce roku 2023 Chicago plánuje vyřadit až 1000 stávajících autobusů na naftový pohon, přičemž většina z nich má být nahrazena buďto autobusy na „čistou naftu“, nebo právě elektroautobusy v návaznosti na vyhodnocení zkušeností s dosavadními.

S ohledem na skutečnost, že obdobné plány na elektrifikaci MHD vyhlašují i další americká města, např. Los Angeles plánuje elektrifikaci MHD do roku 2030, Indianapolis do roku 2035, New York do roku 2040, dáváme ke zvážení firmám z České republiky snahu o zapojení se do elektrifikace MHD v amerických městech, optimálně pak ve spolupráci s dalšími silnými evropskými nebo americkými partnery, kteří na trhu USA již působí nebo své elektroautobusy již testují či v blízké době jejich testování plánují. Jak bylo uvedeno, výhledově se jedná o trh v řádu desítek tisíc kusů.

Navíc je možné na americkém trhu navázat na úspěšné dodávky českých trolejbusů (San Francisco, Dayton), elektrické výzbroje při modernizaci trolejbusů ve spolupráci se společností New Flayer v Bostonu a dalších městech či na dodávky tramvají do měst Portland a Tacoma. Tento zájem o elektrifikaci MHD, koncentrovaný původně především do Kalifornie, od konce 90. let postupně upadal zejména s poklesem ceny pohonných hmot.

Je potřeba si uvědomit, že v mnoha případech se ovšem bude jednat o veřejné zakázky financované z federálních zdrojů vypisované jednotlivými dopravními podniky na úrovni města či státu, a proto na ně bude vztahovat striktní pravidlo dle zákona Buy American Act, tedy i požadavek, aby se americký výrobce podílel na zakázce minimálně z 50 % nebo aby produkce probíhala na území USA.

Nicméně pravidla aplikace Buy American Act v konkrétním obchodním případě jsou značně komplikovaná. V tomto jsou zastupitelské úřady v USA připraveny nabídnout součinnosti českým firmám v dalším postupu, pokud budou mít zájem se o některé z budoucích veřejných zakázek v tomto sektoru ucházet.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: T. Trnka, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Spojené státy americké
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme