Elektromobilita je budoucností Panamy

Doprava a výroba energie jsou největšími znečišťovateli životního prostředí, což si Panama velmi dobře uvědomuje a aktivně podporuje elektromobilitu.

Elektrická vozidla nejsou v Panamě žádnou novinkou. Momentálně se však trh začíná více otevírat tomuto fenoménu a začíná nabírat na síle. Elektromobilita by se měla využívat jak pro běžná vozidla, tak i v případě kol.

21. srpna 2019 se konal 11. ročník sympozia o elektrické energii, který pořádá Průmyslová unie Panamy společně s Národním sekretariátem energie a Mnisterstvem obchodu a průmyslu. Během této akce byla vystavena vozidla, elektrická kola a drony, které fungují na principu dobíjecích baterií. Jedním z hlavních bodů debaty bylo mimo jiné i záměr týkající se výroby baterii, která by byla kompatibilní pro všechna elektrická vozidla. Panamské úřady a společnosti si stanovily cíl aktivně využívat k dopravě 10-20 % elektrických vozidel k roku 2030. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: La Prensa

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme