Elektromobilizace ve Francii

Ve Francii byla podepsána charta za 100 000 veřejných dobíjecích stanic po celé zemi do roku 2021 na podporu rychlejšího rozšíření elektromobility.

V polovině října 2020 byla ve Francii po jednání zástupců průmyslových a obchodních podniků, správy silnic a místních samospráv s ministerstvem ekologické transformace podepsána charta „Objectif 100 000 bornes“ s cílem urychlit instalaci veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily a dosáhnout počtu 100 000 těchto stanic do roku 2021 dle vize vyslovené prezidentem republiky v roce 2019.

Doprava se ve Francii podílí 30 % na produkci skleníkových plynů, z toho více jak polovina připadá na osobní automobily. Podporu má proto elektromobilizace, která viditelně postupuje. Podíl elektromobilů na vozovém parku v zemi dosáhl již 5,9 % a do roku 2022 se předpovídá přes milion elektromobilů a dobíjecích hybridů v provozu. Do roku 2040 se potom plánuje ukončení prodeje osobních a lehkých užitkových automobilů s motory na fosilní paliva.

K dosažení tohoto cíle se plánují podpůrná opatření v odhadované hodnotě 2 mld. euro, například:

  • příspěvek 2 000 až 9 000 euro na pořizovací náklady veřejné dobíjecí stanice
  • 100 mil. euro na podporu instalace rychlodobíjecích stojanů u dálnic a silnic 1. třídy
  • zavedení příspěvku na modernizaci starých dobíjecích stanic
  • zjednodušení podmínek pro instalaci vlastních dobíjecích zásuvek ve společných garážích
  • předepsání rozsahu instalací pro dobíjecí zásuvky v novostavbách
  • příspěvek 1 000 až 6 000 euro na nákup elektromobilu nebo dobíjecího hybridu
  • 180 mil. euro na nákup elektromobilů pro státní instituce v rámci obměny vozového parku
  • mikroúvěry se státní garancí pro nízkopříjmové domácnosti na nákup nízkoemisního automobilu
  • daňová zvýhodnění při pojišťování, provozování a pronajímání nízkoemisních automobilů
  • rozšíření zón nízkoemisní dopravy na 10 metropolitních oblastí

Plánovaný rozvoj elektromobility tak může představovat další příležitost pro zvýšení dodávek elektrických zařízení a materiálu do Francie pro budování sítě veřejných dobíjecích stanic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autor: Václav Žilka, ekonomický rada.

• Teritorium: Francie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme