Elektromobita dobývá Rakousko. Mohou se Češi inspirovat?

Stoupající spotřeba ropy a její omezené zdroje otevírají dveře elektromobilitě. Rakouské ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí a tamní Svaz automobilové dopravy vytvořili balíček ve výši 72 milionů euro na podporu nákupu elektrických aut. Mohou se inspirovat i Češi?Tramvaje, trolejbusy či vlaky jezdí už desítky let díky elektrickému pohonu. V posledních letech se k nim expresním tempem přidávají elektromobily, autobusy na elektřinu a elektrokola. A vyspělé země jako Rakousko ukazují ostatním, jak se na dobu elektrickou v dopravě připravit.

Rakušané myslí na budoucnost a rozhodli se investovat do rozvoje elektromobility miliardy korun. Ve zmíněném balíku jsou nyní v přepočtu zhruba dvě miliardy Kč. Jde o peníze na státní podporu nákupu elektrických vozů, výstavbu nabíjecích stanic a zvláštní typ státní poznávací značky pro elektromobily.

Klíčový je výzkum a vývoj

Další investice putují na výzkum a vývoj. V Rakousku je vysoký počet technologických (know-how) firem a dobře fungující dopravní systém. Jižní sousedé mají také promyšlenou energetickou politiku (obnovitelné zdroje činí téměř 80 %). Pro Rakousko je už dnes rozvoj odvětví elektromobility nutností.

„Podíl elektrických vozidel v Rakousku zaznamenal mezi lety 2016 a 2017 téměř 64procentní nárůst. Celkově bylo v Rakousku do roku 2017 registrováno téměř 19 000 osobních elektromobilů a více než 10 000 dalších elektrických dopravních prostředků, jako jsou elektrické motocykly čí nákladní auta,“ uvádí studie zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve Vídni.

Rakouský Verkehrsplan

V současné době má Rakousko vytvořený promyšlený plán týkající se rozvoje infrastruktury a dopravy (tzv. Gesamtverkehrsplan). Mezi hlavní pilíře tohoto plánu patří ekologizace dopravy a s ní související elektromobilita a elektrifikace. Jedná se především o přechod na veřejnou dopravu a používání elektromobilů. Při použití energie z větrných elektráren v Rakousku pouze pro nabíjení elektromobilů by výkon těchto elektráren stačil pro dobíjení 700 000 elektromobilů.


Elektrokola a etaxíky

Velkým trendem současnosti, který ovšem můžeme pozorovat i v Česku, je rostoucí prodej jízdních kol s elektrickým pohonem. V roce 2015 se v zemi pod Alpami prodalo asi 77 000 elektrokol, v roce 2016 to bylo o deset tisíc bicyklů více.

Od roku 2017 je možné při nákupu elektrokola pro sportovní účely obdržet příspěvek ve výši 200 euro. V případě koupě elektrokola pro přepravu nákladu je maximální dotace ještě o 300 euro vyšší.

Rozvoj elektromobility se projevuje i ve veřejné hromadné dopravě. Více než 92 procent energie používané v provozu ÖBB (Rakouské spolkové dráhy) pochází z obnovitelných zdrojů. Převážně v metropolitních oblastech je velká část dopravy elektrifikována.

Využití tramvají, metra a příměstských autobusů po delší době doplnil dopravní podnik Wiener Linien o celkem dvanáct elektrických autobusů značky Rampini, a sedm hybridních autobusů značky Volvo. Wiener Linien má navíc v plánu nakoupit do konce letošního roku dalších sedm velkých elektroautobusů.

Elektrický pohon strojů ale dobývá i další odvětví – mimo jiné zemědělství či stavebnictví. V Alpách už křižují sjezdovky elektřinou poháněné rolby, elektrická vozítka upravují ledové plochy na zimních stadionech. Především hlavní město Vídeň je plné elektrických taxíků – a do budoucna jich má samozřejmě přibývat. Vláda podporuje elektromobilitu nejen finančně.

Ze statistik vyplývá, že je Rakousko zemí s největším podílem nově přihlášených čistě elektrických vozidel v rámci celé Evropské unie. Spolková asociace elektromobility Rakouska (Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) dokonce sestavila pětibodový plán, který má rozvoj odvětví ještě více posílit. I tento plán je součástí zmíněné studie.


Studii na vyžádání poskytne CzechTrade


Více informací včetně shrnutí výhod a nevýhod elektrického pohonu (nejen) dopravních prostředků najdete ve studii agentury CzechTrade, o jejíž plné znění můžete požádat na e-mailové adrese marketing@czechtrade.cz.

jap

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí

Doporučujeme