Elektrovozidla mohou získat vysokorychlostní lehkou převodovku

Jde o funkční vzorek dvouhřídelové převodovky pro elektromobil, která se vyznačuje použitím uhlíkových vysokopevnostních a vysokomodulových vláken při stavbě skříně převodovky (horní a dolní víko), kompozitových částí vložených hybridních hřídelí a kompozitové vložené skříně diferenciálu.

Komponenty dvouhřídelové převodovky pro elektromobil | ČTK Protext

Převodovka byla vyvinuta v rámci spolupráce tří subjektů v rámci programu DELTA Technologické agentury ČR: korejské firmy SAMYANG reduction gear Co. LTD, české firmy Compo Tech PLUS, spol. s r.o. a Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavu výrobních strojů a zařízení. Najde využití v elektrovozidle, které bude vyrábět korejská firma SAMYANG. Pro českou stranu je velkým přínosem získání know-how v oblasti hybridní stavby hřídelí, což je nejvíce inovativní myšlenka celého projektu.

Hlavními znaky této konstrukce je dostatečná tuhost jednotlivých dílců i celku (ekvivalentní ve srovnání s klasickým řešením pomocí kovových materiálů), vyšší dynamický útlum a úspora hmotnosti finálního řešení o 25 procent. Návrh lehké převodovky je unikátní komplexní aplikací kompozitních materiálů na skříň, hřídele i kola převodovky pro dosažení vysokého snížení hmotnosti.

Komponenty dvouhřídelové převodovky pro elektromobil | ČTK Protext

Převodovka je navržena pro zástavbu do elektrovozidel. Jde o kompaktní řešení dvouhřídelové převodovky a diferenciálu, integrované do společné skříně. Základní parametry převodovky jsou maximální vstupní moment 60Nm a maximální vstupní otáčky 15000/minutu. Kompozitní materiály z uhlíkových vláken jsou využity pro stavbu skříně převodovky, hybridních hřídelí s kompozitní výplní a pouzdra převodovky. Celková dosažená úspora hmotnosti oproti referenční kovové variantě převodovky je 25 procent.

Uplatnění kompozitních materiálů ve stavbě převodovky pro elektromobily sleduje vysoce aktuální téma snižování hmotnosti vozidel a tím pádem snižování energetické náročnosti provozu. Novost řešení spočívá ve využití uhlíkových kompozitních vláken vyztužených vhodnou termosetickou matricí k výrobě některých konstrukčních dílů pohonného systému.

Při vývoji byly využívány pokročilé metody strukturální optimalizace a experimentálního výzkumu provozních vlastností. Vyvinuté řešení vede ke snížení energetické náročnosti v dopravě, zvyšuje efektivnost nakládání s energiemi a zvyšuje konkurenceschopnost vývojem produktu s pokročilými vlastnostmi.

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys

Doporučujeme