Eliot měří spotřebu elektřiny na dálku. Pomáhá firmám k úsporám

Jednoduchá instalace a provoz zařízení usnadňuje podnikům cestu ke snižování nákladů. Zařízení vyčíslí spotřebu proudu nejen v kilowatthodinách, ale také v korunách. Umí ji porovnat s předešlými obdobími i výší aktuálních záloh za elektřinu.Senzor Eliot. Foto: VisionQNáklady na energie patří v mnoha malých a středních firmách k významným výdajům. Donedávna ale podniky neměly k dispozici účinné nástroje, jak spotřebu proudu přesně měřit. Roční vyúčtování za proud od energetických společností neposkytuje dostatek informací k tomu, aby firmy přesně zjistily, kdy a v jaké situaci je spotřeba nejvyšší. Přitom právě znalost těchto informací je prvním krokem k hledání úspor.

Mezera na trhu inspirovala technologickou společnost VisionQ.cz k vývoji chytrého monitoru energie. „Začali jsme s vývojem jednoduchého a levného senzoru Eliot pro přesné měření spotřeby elektřiny. Je to baterkou napájené zařízení, které bez použití kabelů, nutnosti komplikované instalace a složité konfigurace okamžitě po nasazení na běžný domácí elektroměr informuje online na mobilním telefonu, tabletu, počítači svého uživatele o okamžité i historické spotřebě elektřiny, včetně přesného vyjádření v korunách, saldu vůči zálohám a podobně. Uživatel má tak možnost řídit a optimalizovat si svoji spotřebu,“ popisuje Jiří Merz, který společnost VisionQ.cz s.r.o. založil v květnu roku 2016 jako start-up, zaměřený na vývoj, výrobu a implementaci užitečných a praktických zařízení pro internet věcí (IoT).

Využil přitom svých dlouhodobých zkušeností z podnikání. Od roku 1991 je spolumajitelem a jednatelem IT společnosti, zaměřené na řízení výrobních a technologických linek v průmyslu. „Po letech, kdy jsem se věnoval hlavně automatizaci technologických procesů a nepřímo tak podporoval rozvoj průmyslu a průmyslové výroby, jsem chtěl začít dělat něco, co by pomohlo k udržení zdravého životního prostředí a přispívalo k úsporám energií. Chtěl jsem využít prudkého rozvoje komunikačních technologií a fenoménu Internetu věcí tam, kde by to mohlo přispět k šetrnějšímu hospodaření s přírodními zdroji a umožnilo pokud možno každému, kdo si chce efektivně a zodpovědně řídit svoji spotřebu elektřiny, vody, plynu a energií obecně,“ vysvětluje Jiří Merz svoji motivaci, proč začal vyvíjet monitor energie.  

Jednání s distributory

Zakladatel VisionQ Jiří Merz. Foto: VisionQVstup do nového oboru pro něj nebyl snadný. Musel například přesvědčit distribuční firmy, které vlastní elektroměry, o užitečnosti a ekonomické výhodnosti svého řešení tak, aby nebránily odběratelům v jeho používání. „Po dlouhém jednání se nám to díky otevřenému a modernímu přístupu ČEZ Distribuce v těchto dnech konečně podařilo,“ pokračuje Jiří Merz.

Typickým zákazníkem společnosti je jak veřejnost, která má zájem sledovat, kolik a za co platí svým dodavatelům energií, ale také majitelé a správci nemovitostí, malé a střední firmy, sledující svoji spotřebu, ale i lokální distribuční soustavy. „V České republice je instalováno celkem 5,7 mil elektroměrů, trh jen u nás je obrovský,“ upozorňuje Jiří Merz. Eliot je v současnosti natolik unikátní zařízení, které je přihlášeno k patentovému řízení v České republice i v zahraničí, že zatím nemá přímého konkurenta.

Technologickou firmu nyní tvoří čtyři společníci. „Zaměstnance nemáme, od začátku jsme si řekli, že budeme firmu vést co nejvíc úsporně, každý náklad důkladně zvažovat a chovat se maximálně efektivně a zodpovědně. Zaměstnance si budeme moci dovolit, až budeme mít jistotu, že je máme z čeho zaplatit. Už to vypadá nadějně,“ říká Jiří Merz.

Oblast úspor energií považuje za velmi perspektivní obor. „Energie budou stále dražší, lidé se budou muset naučit lepšímu hospodaření s nimi a my chceme nabízet taková řešení, která jim to usnadní,“ pokračuje Jiří Merz.

Návratnost za 10 měsíců

Senzor Eliot. Foto: VisionQPři úvahách o úsporách hraje ve firmách i domácnostech velkou roli návratnost. „V literatuře se píše, že již pouhým pravidelným měřením spotřeby a sledováním nákladů se dosahuje změny v chování, jež přináší průměrné úspory kolem 10 procent. Při aktivním využívání možností, které senzor Eliot poskytuje – například informace o vysokém či nízkém tarifu a tomu přizpůsobené zapínání a vypínání spotřebičů s nejvyšší spotřebou, chytré nastavení termostatů při elektrickém vytápění v různých časech v různých místnostech, optimalizace rezervovaného příkonu atd. – lze dosáhnout až třicetiprocentní úspory nákladů,“ vypočítává Jiří Merz.

Návratnost zařízení je podle něj velmi rychlá. „Domácnosti, která platí za elektřinu ročně 30 tisíc korun, se pořizovací náklady vrátí při desetiprocentní úspoře nákladů na elektřinu již za 10 měsíců. Při úvahách o pořízení našeho senzoru Eliot je třeba ovšem brát v úvahu také jiný pohled. Co se stane nebo může stát, když se o své spotřebě elektřiny dozvím pouze jednou za rok při vyúčtování?“ ptá se Jiří Merz.

Se svým projektem loni uspěl v soutěži Nápad roku, což pro Eliota znamenalo publicitu, zájem médií i veřejnosti. To podle něj zásadně pomohlo s dalším rozvojem této technologie. „V průběhu soutěže samotné jsme měli možnost setkat se se zajímavými lidmi, hodně jsme se naučili. Otevřelo nám to dveře do start-up komunity nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ta soutěž je po všech stránkách skvělá,“ oceňuje Jiří Merz.

Zájem o úspory omezuje politika

Senzor Eliot. Foto: VisionQ.czPřestože úspory energií jsou celosvětově velké téma, české firmy je příliš neřeší, dotace na úsporné programy zůstávají nevyčerpané. Co by pomohlo k jejich většímu zájmu? „Jednoznačně ceny energií! Myslím, že nám všem by prospělo, kdybychom za energie platili tolik, aby z těchto peněz bylo možné financovat prokazatelně smysluplné ekologické projekty na straně jedné a přinutilo nás více přemýšlet o naší spotřebě na straně druhé. Bohužel, zdá se mi, že to je spíše politické, než ekonomické téma,“ podotýká Jiří Merz.

Příkladem podle něj může být poplatek za obnovitelné zdroje, který je součástí regulované složky ceny elektřiny. „Domnívám se, že plyne spíš do kapes majitelům solárních elektráren, než že bychom z toho měli užitek všichni ve formě zajímavých ekologických projektů,“ zmiňuje Jiří Merz.

Dalibor Dostál

Společnost VisionQ v kostce

Česká technologická firma VisionQ vyvíjí a vyrábí systém pro kontrolu spotřeby elektrické energie v reálném čase. Využívá technologii datové sítě, na kterou jsou připojená zařízení ve firmě či domácnosti. Naměřená data se poté vyhodnocují v online aplikaci a pomáhají snižovat energetické výdaje.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme