Emirát Abú Dhabí investuje do udržitelného farmaření

Jedna z nejaktivnějších a nejprogresivnějších společností, zabývající se akvakulturou a především chovem atlantického lososa v uzavřených cirkulačních farmách, se stěhuje do Abú Dhabí.

Firma Pure Salmon díky tomu dostane finanční podporu i provozní výhody, aby mohla rozšířit svou působnost o další region a věnovat se i nadále výzkumu. Ze strany Abú Dhabí, přesněji z její investiční kanceláře, jde o další investice prostředků z balíčku 2 miliard dirhamů, které město uvolnilo pro inovativní projekty.

Od projektu si Emiráty slibují nejenom zlepšení potravinové soběstačnosti, ale také získání důležitého know-how, které bude převedeno na místní zaměstnance. Naučit se hospodařit v pouštních podmínkách, především v krytých farmách, je pro země v regionu nevyhnutelné.

V případě Pure Salmon jde o další investici Abú Dhabí do agrotechnologických firem se specializací na akvakulturu. Před nedávnem to byla například firma FreshToHome. Sektor akvakultury byl identifikován jako jeden z prioritních pro zaměření vlády Abú Dhabí. Rozvoj tohoto sektoru díky zahraničním profesionálním společnostem má pomoci místnímu přetíženému rybolovu, který má negativní vliv na emirátské životní prostředí.

Centrála společnosti Pure Salmon bude z Abú Dhabí řídit své aktivity v Polsku, Japonsku, Americe a Francii. Společnost se díky velké finanční injekci může nadále rozvíjet a jít za svým cílem stát se globálním leaderem udržitelného farmaření. Plánované produkční kapacity celé společnosti jsou nyní 260 000 tun ročně.

Díky přílivu agrotechnologických firem a jejich spoluprací s místní vládou, se z Abú Dhabí opravdu může stát světové centrum hospodaření v náročných klimatických podmínkách.

Autor: Lukáš Zamrzla. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme