Emirátské ministerstvo dohlédne na dodržování cenové hladiny u 300 základních kategorií produktů

Po celém světě se v současné době řeší zvyšování cen produktů včetně potravin. Ke zdražování vedla již problematika mezinárodní dopravy během covidových opatření, později neustále zvyšující se ceny paliva.

V současnosti narušení obchodních vazeb s Ruskem a Ukrajinou kvůli válečnému konfliktu. Právě poslední zmíněné už donutilo místní úřady ve Spojených arabských emirátech jednat. Mluvčí obchodních řetězců uvádějí nutnost zvýšení cen minimálně od konce Ramadánu.

Ilustrační fotografie

Jelikož konflikt na Ukrajině stále nekončí a obchodní problémy se neustále prohlubují, přišlo Ministerstvo obchodu s plánem speciálních povolení a dohledu nad zvyšováním cen. V praxi to znamená, že 40 největších obchodních řetězců a společností je od této chvíle pod pravidelnými kontrolami, které provádí přímo ministerstvo. Dohlíženo bude nad více než 300 kategoriemi produktů rozdělených do dvou tříd. Nedodržení cenové hladiny bez povolení bude pokutováno. Dvě hlavní třídy produktů tvoří přístup ke zvyšování cen.

Do první třídy spadají kategorie produktu, u kterých mohou prodejci zvýšit cenu až po udělení povolení na základě zdražení ceny importovaného produktu. V takovém případě musí obchodní společnost zažádat na stránkách Ministerstva obchodu skrze nově vytvořený systém o povolení ke zvýšení ceny daného produktu. Obchodník musí do systému zadat přesné důvody a doprovodné dokumenty, které dokazují, proč žádá o povolení zvýšení cen. Ministerstvo následně rozhodně o povolení a výši možného zdražení uvedenou v procentech. Do tohoto systému spadá 11 000 komodit, jako jsou čerstvé a sušené mléko, drůbeží maso, vajíčka, pečivo, rýže, sůl, cukr a další.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Ministerstvo bude porovnávat, do jaké míry situace a podmínky v místě původu opravdu způsobují zvyšování cen. Úřad také uvedl, že bude sledované komodity udržovat v zemi ve velkých zásobách, aby Emiráty dodržely strategické zásoby a potravinovou bezpečnost.

Do druhé třídy spadají takové produkty, u kterých obchodníci ke zvýšení cen nebudou potřebovat žádné povolení. Do této kategorie byly vybrány produkty, kterých je v zemi velké množství jak v objemu, tak v nabízených alternativách, značkách a cenových hladinách. Dle vyjádření Ministerstva mají u těchto produktů zákazníci vždy možnost výběru a v případě zdražení jedné značky zvolit levnější variantu. Velká konkurence jednoho produktu na trhu také zaručuje cenovou stabilitu díky fungujícím mechanismům obchodu. Do této kategorie spadají produkty jako sušenky, snack, čokolády, cukrovinky, některé mražené a mléčné produkty, zmrzliny nebo čaje.

Dalším z ohlášených novinek Ministerstva obchodu je vytváření centrálního registru cen potravin a komodit, který bude srovnávat trhy všech sousedních zemí. Takový systém má sloužit k tomu, aby si zákazníci i obchodníci mohli lehce porovnat ceny základních potravin s okolními zeměmi a zároveň, aby všichni dodržovali podobné ceny. Obchodníci také musejí dodržovat ceny komodit na základě mezinárodního cenového indexu FAO.

Autor: Lukáš Zamrzla, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme