Emirátský úřad spustil vývoj centrálního systému pro sdílení dat zaměřeného na světovou bezpečnost

Státní úřad ADAFSA (Abu Dhabi Food and Safety Authority) spustil vývoj unikátní centrální platformy pro sledování zemědělství, potravin, komodit a úrody.

Sdílená platforma má za cíl analyzovat jak místní a regionální, tak i globální vstupy se zaměřením na světovou potravinovou bezpečnost. Na platformě spolupracují státní instituce i privátní sektor.

Ilustrační foto

Hlavní úlohou platformy bude napomáhání státním orgánům ve správné strategii a předvídání situací na mezinárodním trhu s komoditami. Spolupráce privátního sektoru, sběr mezinárodních dat a plánování strategií se státním sektorem by měla pomoci lepší předvídatelnosti a připravenosti na globální změny a rizika potravinové bezpečnosti.

Systém bude zobrazovat data a monitorovat zemědělskou produkci, mezinárodní trhy, obchod, aktuální situaci v oblasti přepravy, dále pak bude sledovat předpovědi počasí a úrodnost a analyzovat rizika potravinové bezpečnosti. Chybějící existence podobného systému a jeho potenciální důležitost vedla vládu k rozhodnutí o vlastním vývoji této platformy.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Kromě zaměření na zemědělství a komodity má platforma sbírat data o hospodářských zvířatech, jejich zdravotní situaci v jednotlivých zemích, používání pesticidů a probíhajících nemocech.

Z pohledu vlády má systém sloužit ke správné strategii, jakým způsobem se připravit na kolísání a další problémy mezinárodního obchodu. Systém bude rovněž sloužit k předpovědi možného snížení dodávek a navyšování cen a tím zaručí nenarušenou dostupnost zemědělské produkce pro místní potřebu.

V případě výrazných změn v cenách, produkci nebo rozšíření závažných chorob, bude systém schopen předpovídat vliv na mezinárodní obchod a konečné spotřebitele nejenom ve Spojených arabských emirátech. Na základě predikce možného ohrožení bude pak moci místní vláda operativně jednat o přípravách na blížící se situaci.

Autor: Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme