Emiráty představily novou vesmírnou strategii a investiční plán 2030

Vesmírná agentura Spojených arabských emirátů představila novou národní strategii a investiční plán (National Space Strategy 2030 and National Space Investment Plan), který má zajistit další podporu rozvoje odborných znalostí, vesmírné turistiky a průzkumných misí v oblasti vesmíru.Vytváří účinné právní prostředí, rozvíjí lidskou kapacitu a talent, podněcuje tvořivost mladých lidí a rozvíjí partnerství s průmyslovými, vzdělávacími a výzkumnými institucemi při současném zvyšování spolupráce na mezinárodním poli.

Nový investiční plán zahrnuje podpis dohody o spolupráci s ekonomickou zónou Dubai South, která ve spolupráci s inovačním centrem Kryptolabs, poskytne potřebné zázemí emirátským a zahraničním společnostem pro jejich výzkum a vývoj. Zatímco cílem nové strategie je podpořit realizaci vize SAE v rámci vesmírného sektoru včetně vědy, technologií, aplikací a služeb, investiční plán usiluje o další diverzifikaci ekonomického rozvoje SAE.

Od vypuštění prvního satelitu v roce 1998 SAE investovaly do oblasti vesmírného sektoru více než 5,5 miliardy USD. Nyní disponují deseti satelity na oběžné dráze, a dalších  osm je ve fázi vývoje. Nicméně s ohledem na nedostatek kapacit a povědomí o kosmických aplikacích mezi ostatními průmyslovými odvětvími chtějí SAE usilovat o výrazné navýšení poznatků za pomoci zahraničních subjektů, aby i společnosti z jiných sektorů, například zemědělství a urbanistického plánování, mohly s využitím vesmírných aplikací efektivně řešit své potřeby.

Pro české technologické společnosti se tedy otevírají potenciální možnosti kooperace při dodávkách případně subdodávkách vesmírných technologií zejména ve spojení s výzkumem, vývojem a výrobou družic a satelitních systémů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty). Autor: Daniel Blažkovec, ekonomický diplomat.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme