Energetická krize 2022: Jak pomáhají firmám v zemích EU

Ceny energií pro střední a velké podniky nezastropovala dosud žádná z devíti zkoumaných zemí. V některých státech (Německo, Francie) už ale programy na podporu energeticky náročných podniků běží od léta, nyní se chystá jejich rozšíření.

I zde firmy musí vykazovat provozní ztráty, ovšem jen na měsíční bázi. V Německu navíc firmy získávají 80 % pomoci rychle, zbytek po předložení dodatečných dokumentů.

Ilustrační fotografie

Mnoho ze sledovaných zemí také snížilo na minimum daně z energií. Polsko, Rakousko či Slovensko teprve pomoc pro větší podniky chystají, v Polsku má být kritériem růst cen energií o 100 %. Španělsko a Portugalsko zastropovalo cenu plynu, ale pouze pro výrobu elektřiny.

Evropská komise navrhla členským státům EU následující zásahy do energetického trhu s cílem snížit náklady na energie. Rozhoduje o nich Rada ministrů pro energetiku 30. 9. 2022:

 1. Evropská komise navrhuje zastropovat výnosy z prodeje elektřiny z neplynových zdrojů ve výši 180 eur za MWh. Jedná se o strop pro výrobce, tedy o maximální možnou cenu, jakou může výrobce elektřiny z OZE, jádra či hnědého uhlí inkasovat. Cokoliv zaplacené nad tuto částku půjde státům. Tržní ceny se nezmění.
 2. Těžařské a rafinérské firmy by měly platit „solidární příspěvek“ (33 % z nadměrného zisku).
 3. Státy mohou tyto peníze použít na pokrytí nákladů v boji s drahými energiemi, Komise doporučuje například:
  • přímé transfery zákazníkům;
  • kompenzace dodavatelům, kteří dodávají elektřinu zákazníkům pod náklady (cenový strop);
  • snížení nákladů na elektřinu do určitého omezeného množství odebrané elektřiny;
  • kompenzace za omezení spotřeby elektřiny;
  • finanční podporu podniků s energeticky náročnou výrobou výměnou za jejich investice do OZE či energetických úspor;
  • podporu investic do obnovitelných zdrojů a energetických úspor.
 4. Celkovou poptávku po elektřině doporučila Evropská komise snížit do konce března 2023 o 10 %. Povinně by země EU měly omezit spotřebu elektřiny o 5 % ve špičkách (např. použitím finančních kompenzací za omezení spotřeby).

Česká republika

Zastropování cen elektřiny pro maloodběr a veřejný sektor

Česká vláda schválila novely energetického zákona a zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, které jí umožní nařízením zastropovat ceny silové elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky a podnikatele, kteří jsou bráni jako maloodběratelé, a to pro cenu silové elektřiny včetně DPH na 6 Kč a cenu plynu na 3 Kč včetně DPH za kWh (oboje bez plateb za distribuci).

Za stejnou cenu budou energie nakupovat i poskytovatelé veřejné služby, jimž bude energie dodávat státem určený dodavatel. Návrhy zákonů musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Domácnosti mají navíc dostat dotaci v rámci úsporného tarifu, všichni spotřebitelé elektřiny nebudou letos a příští rok platit poplatek za OZE.

Ilustrační fotografie

Dotační program pro firmy

Vláda schválila program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu ve výši až 30 mld. Kč:

 • pro firmy ze zemědělství, lesnictví, rybářství, těžebního a zpracovatelského průmyslu;
 • energeticky náročné podniky (jejichž náklady na energie přesáhnou 3 % hodnoty produkce) budou mít nárok až na 200 mil. Kč, a to v případě, že doloží, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 % způsobilých nákladů (u některých druhů odvětví až 70 %);
 • ostatní podniky budou moci získat až 45 mil. Kč. Nárok na pomoc budou mít v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce;
 • výzva má být vypsána v listopadu, vyplacení dotací se očekává až příští rok.

Německo

Německá vláda do současné doby představila tři protiinflační balíčky v celkové výši 95 mld. eur. V rámci posledního balíčku v hodnotě 65 mld. eur je i prodloužení daňových úlev pro 9 000 energeticky náročných podniků, ovšem „pouze“ ve výši zhruba 1,7 mld. Kč.

Zároveň je pro firmy do konce prosince v platnosti zvýhodněný kurzarbeit (ztrátou práce musí být postiženo jen minimálně 10 % zaměstnanců firmy místo obvyklé jedné třetiny), pro gastrobyznys zvýhodněná 7% daň z obratu a zvýhodněné úvěry od KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Německé podniky z některých energeticky náročných odvětví přitom mohly už od února do září 2022 žádat o podporu v rámci programu na snížení nákladů na energie (Energiekostendämpfungsprogramm). Mohly získat příspěvek k nákladům na plyn a elektřinu maximálně až 50 mil. eur. Celkem na program bylo vyčleněno 5 mld. eur.

Podmínkou pro určité skupiny podniků bylo, že v daném (podporovaném) měsíci vykázaly provozní ztrátu. Žádosti probíhají online, po registraci a podání základních dokumentů je oprávněnému žadateli poskytnuto 80 % dotace, po dodání dalších dokumentů je za půl roku doplacen zbytek dotace.

Rozšíření tohoto programu na snížení nákladů na energie na střední a malé firmy nyní německá vláda chystá. Měl by se týkat nejen zpracovatelského průmyslu, ale i řemesel či služeb. Čím více bude daný podnik postižen vysokými cenami energií, tím větší podporu by měl dostat. Zároveň se počítá s mechanismem, který by podniky za využití dotace motivoval ke snižování spotřeby plynu.

Ilustrační fotografie

Rakousko

Rakouské ministerstvo financí (Bundesministerium für Finanze) prozatím představilo dva zmírňující balíčky, kde je blíže specifikována pomoc od náhrad nákladů na energie pro domácnosti až po kompenzace na rostoucí náklady na energie ve veřejné dopravě (např. bezplatné cestování pro školáky).

Dále protiinflační balíček (s celkovým objemem 28,7 miliardy eur na období 2022 až 2026) se snížením mzdových nákladů práce o 0,3 % od roku 2023 nebo s jednorázovým příspěvkem na dítě ve výši 180 eur. Dále představilo opatření (tzv. brzda nákladů na elektřinu), které by mělo pomoci snižovat vysoké náklady cen energií. Pro domácnosti je připraveno v závislosti na vývoji cen 3 až 4 miliardy eur. Parlamentem by toto opatření mělo projít pravděpodobně v říjnu.

Pro podniky

Pro energeticky náročné podniky je připravena energetická dotace. Vedle energetických dotací by energeticky náročné podniky měly dostat kompenzace vysokých cen elektřiny. Energetické daně (daň ze zemního plynu a daň z elektřiny) pro firmy budou do 30. června 2023 sníženy zhruba o 90 %. Pro malé a střední podniky s vysokými náklady na palivo se počítá se zhruba 120 miliony eur na refundaci paliva (omezeno do 30. června 2023).

Rakouská vláda by měla v současné době dokončovat pomoc na podporu energeticky náročných společností, zejména malých a středních podniků, včetně řemeslných podniků. Finanční prostředky chtějí získat i na EU úrovni. Ministerstvo ochrany klimatu (Klimaschutzministerium) by pak mělo dokončovat kompenzace cen elektřiny pro energeticky náročný průmysl.

Ilustrační fotografie

Polsko

Polská vláda představila v polovině září balík na pomoc domácnostem (zastropování cen energií do spotřeby 2 MWh ročně, povinné 10% úspory elektřiny ve státním sektoru) i energeticky náročným firmám je určena pomoc v hodnotě 30 miliard zlotých (155 mld. Kč). Energeticky náročné firmy (jako např. metalurgické firmy, výrobci keramiky, skla, hnojiv) získají dotace na nákup elektřiny a plynu. Vláda na to vyčlení 5 mld. zlotých (26 mld. Kč).

Několik stovek společností bude moci získat podporu za podmínky, že jim vzrostly ceny energií o 100 %. Vyplacení finančních prostředků je plánováno ještě na letošní rok. Vláda rovněž sníží spotřební daně na elektřinu a teplo na 5 %, daň ze zemního plynu sníží na 0 %. Od příštího roku se také energeticky náročné firmy budou moci připojit přímo na zdroje obnovitelné energie.

Slovensko

Slovenská vláda se už v únoru domluvila s největším výrobcem elektřiny v zemi společností Slovenské elektrárny na zafixování ceny elektřiny pro domácnosti na dva roky, a to na částce 61 eur za MWh. Podle posledních informací se však tato nízká cena bude vztahovat pouze na 85 % dřívější spotřeby rodin. Vláda pak na začátku září uvedla, že zvažuje zavedení stropu na ceny elektřiny i plynu pro podniky a jiné skupiny odběratelů. Rovněž zkoumá možnost poskytování kompenzací podnikům.

Ilustrační fotografie

Španělsko a Portugalsko

Ve Španělsku a Portugalsku bylo v červenci zavedeno společné opatření proti zdražení elektřiny – na rok zastropovali cenu plynu využívaného pro výrobu elektřiny. Vyjednaný cenový strop začal na 40 eurech za MWh, po 6 měsících začne stoupat o 5 eur za MWh měsíčně až na 70 eur za MWh. Eventuální rozdíl mezi stropem a skutečnou cenou na trhu dorovnává elektrárnám stát.

Opatření mají Španělsko a Portugalsko schválené na rok. Náklady pro obě země by měly činit zhruba 8,4 mld. euro (přes 200 mld. Kč). Jedná se o tzv. iberský model, jehož implementace se zvažovala i na celoevropské úrovni, ale zavedena nakonec nebude. Ve Španělsku pak byla snížena DPH na účty za energie z 21 % na 10 % a zároveň snížena daň z elektřiny ze 7 % na 0,5 %.

Francie

Francouzská vláda zastropovala ceny elektřiny a plynu na letošní rok pro domácnosti a malé podniky (proti loňsku nesměly vzrůst o více než 4 %) a pro rok 2023 by se ceny plynu a elektřiny neměly pro domácnosti a malé firmy zvýšit o více než 15 %. To vyjde státní pokladnu na 16 mld. eur (390 mld. Kč). Vláda také snížila spotřební daň na elektřinu z 22,5 eur na MWh na pouhé 1 euro pro domácnosti a 50 centů pro podniky.

Od Evropské komise má Francie již od začátku července schválenou možnost podpory v celkové výši 5 mld. eur pro energeticky náročné podniky. Podniky mohou od 1. července žádat o dotace na úhradu nadměrných nákladů souvisejících s výrazným nárůstem cen plynu a elektřiny. Musí jít o energeticky náročné podniky (výdaje na elektřinu nebo plyn dosáhly min. 3 % jejich příjmů v roce 2021) a cena plynu nebo elektřiny jim ve způsobilém období stoupla na dvojnásobek.

Podmínkou je pokles EBITDA na měsíční bázi ve srovnání s rokem 2021, pak celková podpora na příjemce nesmí přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, maximálně však 2 mil. eur. Energeticky nároční uživatelé, kteří utrpí provozní ztráty, mohou obdržet další podporu až do výše 25 mil. eur (max. 50 % způsobilých výdajů), a pokud jsou aktivní v obzvláště postižených odvětvích a pododvětvích až do výše 50 milionů eur (max. 70 % způsobilých výdajů). Podpora platí pro období už od března do května, od června do srpna a od září do prosince 2022.

Ilustrační fotografie

Itálie

Italská vláda schválila na začátku srpna balíček podpor zejména pro domácnosti ve výši 17 mld. eur. Na začátku září pak oznámila, že pracuje na dodatečném balíčku ve výši 6,2 mld. eur, jenž by měl obsahovat daňové úlevy a dotace zaměřené na pomoc energeticky náročným podnikům. Mluví se také o obdobě německého kurzarbeitu. Je otázkou, co s plánovanými programy udělají parlamentní volby, které se v Itálii konaly 25. září.

Spojené království

Ve Spojeném království zavádějí od 1. října 2022 pro podporu domácností s vysokými cenami energií cenový strop ve výši 2500 liber ročně na následující dva roky (dle aktuálních dat by to mělo přinést úsporu minimálně tisíc liber ročně). Dočasně budou taky pozastaveny poplatky za zelené energie.

Pro nejvíce postižené domácnosti je plánovaná taky podpora ve výši 1200 liber. Pro podniky a další uživatele energií (školy, charitativní organizace a jiné) je připravený 6měsíční program s podporou poskytovanou spotřebitelům. Pro nejvíce postižená a zranitelná odvětví má britská vláda připravenou cílenou podporu. Po třech měsících by mělo dojít k přehodnocení a zjištění nejvíce potřebných. Bližší informace vláda připravuje.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Radek Novák a Tomáš Kozelský, Česká spořitelna

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme