Energetická krize se v Číně podepisuje na zemědělské produkci

Čína se momentálně, obdobně jako Evropa, potýká s energetickou krizí zapříčiněnou vysokou cenou komodit a snahou čínské vlády naplnit své klimatické cíle.

Důsledkem je, že mnohé podniky musí omezovat svou činnost, ale energetické výpadky zaznamenávají i běžní obyvatelé v mnoha oblastech Číny. Odborníci v reakci na nastalou situaci snižují své odhady růstu čínského HDP pro letošní rok.

Energetické výpadky a omezení produkce významně sužují i severovýchod Číny, který představuje významnou zemědělskou oblast zejména pro pěstování kukuřice a sóji. Regionální vlády budou mít za úkol zajistit hladký průběh sklizně, protože se jedná o hlavní suroviny pro výrobu krmiv, jejichž cena je v Číně dlouhodobě vysoká a dle údajů čínského Ministerstva zemědělství a záležitostí venkova meziročně stoupla o 10 %.

Již nyní však dochází k narušení produkce krmiv z důvodu omezování činnosti závodů na zpracování sójových bobů. Do nezáviděníhodné situace se dostávají zejména čínští chovatelé prasat, kteří se na jedné straně musí potýkat s rostoucími náklady na výkrm, na druhé straně se cena prasat pohybuje na nejnižší úrovni za poslední dva roky.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme