Energetická laboratoř v praxi: sever Německa chce být do roku 2035 bez emisí

Sever Německa podporuje projekt, který by do roku 2035 zaručil využívání obnovitelných zdrojů pro elektřinu ze sta procent a pro vytápění a dopravu z 50 až 75 procent. To by umožnilo snížení emisí skleníkových plynů o tři čtvrtiny. Do energetické laboratoře NEW 4.0 se chtějí zapojit spolkové země Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Berlínská vláda vypsala soutěž na podporu energetických projektů, které mají v praxi ukázat využití obnovitelných zdrojů s ambiciózním cílem snížit produkci skleníkových plynů o 75 procent do roku 2035. Odklon od využívání fosilních paliv zaštiťuje projekt Norddeutsche Energiewende – NEW 4.0.

Původně mělo jít o propojení průmyslu, univerzit a politiky ze spolkových zemí Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko. Do projektu se chce zapojit také Meklenbursko-Přední Pomořansko. Do července má německé ministerstvo hospodářství vybrat projekty, které podpoří. Celkem bude směřovat na podporu „reálných energetických laboratoří“ 350 milionů eur (9 miliard korun).

„Pokud chceme do roku 2035 v severním Německu dosáhnout dekarbonizace o 75 procent, budeme muset využívat 100 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a 50 až 75 procent obnovitelné energie pro výrobu tepla a pohonné hmoty,“ tvrdí koordinátor projektu NEW 4.0 Werner Beba. Podle něj se jedná o dosud nejkomplexnější plán snížení emisí v německé ekonomice.

Využívat se má hlavně energie z větrných parků v Severním a Baltském moři. Na druhou stranu bude výzvou uspokojit vysokou poptávku po elektřině, teple i pohonných hmotách v Hamburku, který má téměř dva miliony obyvatel.
 
Základními zdroji budoucnosti mají být podle Beby obnovitelné zdroje elektřiny a zelený vodík. Pro nízkoemisní budoucnost Německa je také důležité to, aby se část průmyslu z jihu země přesunula na sever, kde jsou k dispozici zelené zdroje.

Vodík by se měl vyrábět také přímo v Hamburku, aby mohl zásobovat metropoli zeleným palivem. Má být klíčovým komponentem pro výrobu syntetických paliv, které by využívaly rovněž oxid uhličitý. Na projektu syntetického paliva už před několika lety pracovala automobilka Audi. Podobným způsobem lze vyrábět i syntetický metan.

Beba je přesvědčen, že se do deseti let mohou výrobní náklady na výstavbu továren, jež budou vyrábět vodík, snížit o 50 až 80 procent. Pro vytápění domácností se má také ve větší míře využívat odpadní teplo.

Inovace v sektoru obnovitelných zdrojů mají přeměnit i zbytek německé ekonomiky, aby nemusela využívat žádné fosilní zdroje. Jedním z předpokladů je rovněž propojení energetických sítí mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. To žádají kromě Hamburku, Šlesvicka-Holštýnska, Meklenburska – Předního Pomořanska i Brémy a Dolní Sasko. Německo se rozhodlo přestat využívat jaderné zdroje do konce roku 2022, poslední uhelné elektrárny by měly být odstaveny do roku 2038.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme