Energetický projekt se co nevidět v Nigérii rozběhne

Produkce elektrické energie se s novým rokem navýší.

Od prosince roku 2019 začíná startovat energetický projekt na výrobu elektrické energie, který si klade za cíl navýšit produkci do roku 2021 na 11 000 MW. Do projektu je zapojena společnost Siemens, která má nad tímto obchodem technickou záštitu. Financování projektu bude zajištěno federální a lokální vládou.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme